Czuwanie modlitewne w Gietrzwałdzie

Czuwanie modlitewne w Gietrzwałdzie

8 grudnia 2018 roku Wspólnota Nieustającego Różańca zorganizowała wyjazd do Gietrzwałdu, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym rozważającym Siedem Boleści Matki Bożej. W grudniu właśnie kończył się cykl siedmiomiesięcznego czuwania skupiony na siódmej boleści – Złożenie Pana Jezusa do Grobu. Tę część powierzono wspólnocie z naszej parafii.

Wraz z członkami wspólnoty  wyruszyli do Gietrzwałdu pielgrzymi z różnych parafii naszego miasta, a nawet spoza jego granic, z terenu diecezji toruńskiej. W autokarze wysłuchali historii kultu Matki Bożej Bolesnej i różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Ksiądz Krzysztof Adamski natomiast w katechezie nawiązał do roku duszpasterskiego i roli Ducha Świętego w życiu wiernych.

Czuwanie w sanktuarium rozpoczęto o godzinie 10.00 rozważaniem dwóch części Różańca Świętego i koronką do Siedmiu Boleści Matki Bożej. W modlitwie uczestniczył metropolita warmiński J.E. Arcybiskup Józef  Górzyński. O godzinie 12.00, pod przewodnictwem metropolity szczecińsko – kamieńskiego, opiekuna Wspólnot Nieustającego Różańca J.E. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana               w Godzinie Łaski dla Świata, która przypada w Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Po Mszy Świętej pielgrzymi kontynuowali rozważania kolejnych części Różańca Świętego. Modlitwy zakończono koronką do Miłosierdzia Bożego.

W drodze powrotnej pielgrzymi wysłuchali informacji o działalności Wspólnot Nieustającego Różańca. Chwaląc Boga śpiewem,  w radosnym nastroju , szczęśliwie wrócili do Torunia.

Małgorzata Woźniak

Pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Pielgrzymka diecezjalna do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

15 września 2018r. pielgrzymi naszej parafii uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w Nadzwyczajnym Roku Józefa Kaliskiego, ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Po odsłonięciu cudownego obrazu wierni wysłuchali konferencji na temat św. Józefa,
po czym w skupieniu mogli oddać się  indywidualnej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Świętej Rodziny. O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota. Ukoronowaniem pielgrzymki było czuwanie modlitewne, podczas którego, pod przewodnictwem ks. dr Artura Szymczyka przedstawiciela Toruńskiej Kurii Diecezjalnej, odmówiono  akt zawierzenia przygotowany przez bpa Wiesława Śmigla.

Oddanie się Diecezji Toruńskiej pod opiekę św. Józefa

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa
i na Oblubieńca Maryi, naszej Matki i Królowej!  Kościół święty, Ojczyzna nasza i nasze rodziny stają obecnie w obliczu nowych i trudnych zadań.  Zdając sobie z tego sprawę i ufając Twojemu możnemu orędownictwu, uciekamy się do Ciebie!

Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy. Tobie oddajemy pod opiekę wiernych Diecezji Toruńskiej, nasze rodziny, parafie, kapłanów i osoby konsekrowane!

Racz przyjąć nasze życie i wysłuchaj prośby, które do Ciebie pokornie zanosimy.  Dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.  Naucz nas mężnie bronić wiary i chrześcijańskich obyczajów; uczyń nas wiernymi, odpowiedzialnymi i kochającymi małżonkami.

Dopomóż, byśmy byli troskliwymi, wrażliwymi i roztropnymi rodzicami. Pomagaj nam, byśmy każde nowe życie przyjmowali jak dar od Boga i szanowali człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Obdarz nas mądrością i odwagą w dobrym wychowaniu młodego pokolenia.  Spraw, by z naszych rodzin i parafii nigdy nie zabrakło powołań do małżeństw chrześcijańskich, kapłaństwa Chrystusowego i do życia konsekrowanego!

Święty Józefie wybacz nasze słabości i dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij nas pod swoją Ojcowską opiekę.

Chcemy być Twoimi wiernymi dziećmi. Wskazuj nam drogę do Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej. Prowadź do Jezusa Chrystusa, którego wybieramy jako Pana i Króla naszych serc! Dopomóż byśmy wzorowali się na Świętej Rodzinie
z Nazaretu, a z naszych rodzin uczynili domowy Kościół, pełen wiary, nadziei i miłości!

Patronie Kościoła świętego i Opiekunie Ojczyzny naszej, Mężu Sprawiedliwy, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i naszą Ojczyznę w niezachwianej wierności zasadom Kościoła katolickiego, zachowaj nas
w sprawiedliwości i miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i nasze rodziny. Amen!

Małgorzata Woźniak

Zdjęcia wykonała:  Anna Głos z redakcji „Niedzieli” i „Katolickiego Torunia”

Pielgrzymka na ziemię krakowską

Pielgrzymka na ziemię krakowską

31 sierpnia 2018r., o świcie, pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Dariusza Żurańskiego wyruszyła autokarowa pielgrzymka do ziemi krakowskiej. Pierwszym celem podróży było Muzeum Auschwitz-Birkenau. W wielkim skupieniu i z powagą przynależną chwili i miejscu, przypatrując się miejscom kaźni i pamiątkom obozowym strasznych czasów II wojny światowej, pielgrzymi słuchali przewodnika opowiadającego historię eksterminacji wielu narodów. Pod ścianą śmierci w Auschwitz i Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu w Birkenau zapalili znicze i modlili się w intencji pomordowanych. Następnie w autokarze, w drodze do Krakowa, odprawili koronkę do Miłosierdzia Bożego przepraszając Boga i prosząc o wybaczenie za zło jakie człowiek zgotował drugiemu człowiekowi.

Następnego dnia od rana pielgrzymi udali się do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, gdzie w kaplicy klasztornej odprawili Mszę Świętą i modlili się koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 11.00 odbyło się spotkanie z siostrą miłosierdzia Marią Faustyną, która podzieliła się z zebranymi swoim świadectwem wiary, mówiła o potrzebie zaufania Jezusowi mimo wszystko, o potędze prawdziwej modlitwy. Pielgrzymi nawiedzili również Bazylikę Bożego Miłosierdzia, a na koniec udali się do Sanktuarium Św. Jana Pawła Drugiego w Krakowie Jugowicach, gdzie mogli zobaczyć relikwię Świętego Jana Pawła II – sutannę splamioną krwią podczas ataku na Ojca Świętego.

Druga część dnia została zarezerwowana dla Kalwarii Zebrzydowskiej, jednego z miejsc ukochanych przez naszego świętego papieża. Pielgrzymi zostali zapoznani z historią kalwarii, odprawili drogę krzyżową w krużgankach klasztoru i w miarę własnych możliwości ruszyli na dróżki kalwaryjskie. Po kolacji wszyscy zebrali sie przy grillu-ognisku, aby przy radosnym śpiewie piosenek patriotycznych i turystycznych spędzić wspólny wieczór. Na koniec dnia udali się do świątyni, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim i zasłonięciu cudownego obrazu.

Trzeciego dnia, po porannej Mszy Świętej i śniadaniu pielgrzymi pożegnali Matkę Bożą Kalwaryjską i udali się do rodzinnego miasta papieża Polaka – Wadowic. Muzeum – Dom Rodzinny Karola Wojtyły zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Następnie, wraz z przewodnikiem, udali się na spacer po Wadowicach, nawiedzając miejsca i uliczki, którymi chadzał młody Karol, aby na koniec dotrzeć do klasztoru karmelitów bosych, gdzie czekał obiad z obowiązkowym deserem – papieską kremówką.

I tak, nasyciwszy ducha i ciało, dziękując Bogu za nowe doświadczenia, szczęśliwi pielgrzymi wrócili wieczorem do Torunia.

 

                                                                                              Małgorzata Woźniak

 

 

 

 

Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie

Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie

30 lipca 2018r. pielgrzymi naszej parafii , pod duchowym przewodnictwem Księdza Krzysztofa Adamskiego pojechali do Gietrzwałdu, aby wziąć udział w Ogólnopolskim Dniu Pokutnym pod hasłem „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”, zorganizowanym dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już  w autokarze Ksiądz Krzysztof, katechezą nawiązującą do hasła przewodniego, wprowadził nastrój zadumy i skupienia. Uroczystości rozpoczęły się o godz.9.00, kiedy to powitano obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, odmówiono Różaniec Święty i odprawiono Drogę Krzyżową. Następnie ojciec Stanisław, dominikanin poprowadził nabożeństwo pokutne, po którym wierni licznie przystąpili do spowiedzi  świętej. O godzinie 14.30 rozpoczęła się Msza Święta, podczas której bardzo głęboką i przejmującą homilię wygłosił emerytowany biskup łowicki Józef Zawitkowski: ” Więc do Gietrzwałdu idę, bom grzeszny. Sto lat odzyskanej niepodległości, a my wciąż zniewoleni. Do Gietrzwałdu idę, bym się z opętania uwolnił, bo wolność sumieniem się mierzy – mówił kaznodzieja. – Do Gietrzwałdu iść muszę, bo nam cudu trzeba! Tu Polacy ongiś nie za miecz chwytali, ale za różaniec i stał się cud wolności – dodał, przywołując słowa Piusa XI „Bo nie siłą, ale modlitwą niewolę zrzucić trzeba”. Te  i wiele innych ważnych myśli zalegających na dnie serca licznie zabranych na błoniach gietrzwałdzkich pielgrzymów, padło z ust biskupa seniora. Po Mszy Świętej, głęboko poruszeni pielgrzymi, dziękując Bogu modlitwą i pieśnią wrócili do Torunia.

Małgorzata Woźniak

 

Pielgrzymka wspólnot różańcowych do Lichenia

Pielgrzymka wspólnot różańcowych do Lichenia

9 maja 2018r ksiądz proboszcz Dariusz Żurański zorganizował pielgrzymkę wspólnot różańcowych do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Najpierw zajechaliśmy do Lasku Grąblińskiego, aby odprawić Drogę Krzyżową. Następnie udaliśmy się do Lichenia.  O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą koncelebrował nasz kapłan. O godzinie 15.00 spotkaliśmy się w kaplicy dolnej i odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Między nabożeństwami zwiedzaliśmy sanktuarium, skupialiśmy na indywidualnej modlitwie. Wracaliśmy do domu pełni radości, wychwalając Boga wspólną modlitwą i śpiewem.

Małgorzata Woźniak

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

W czwartek 31 maja przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. W zorganizowanie tej uroczystości włączyły się członkowie poszczególnych wspólnot parafialnych.

Ks. Dariusz Żurański

Pielgrzymka do sanktuariów Podkarpacia

Pielgrzymka do sanktuariów Podkarpacia

11 maja o świcie, pod duchowych przewodnictwem księdza proboszcza Dariusza Żurańskiego wyruszyliśmy  do sanktuariów Podkarpacia. Intencją przewodnią była modlitwa o liczne powołania kapłańskie i zakonne, o dar rozeznania dla młodych ludzi przy wyborze drogi życiowej. Pierwszą stacją naszej podróży był stary, piękny Sandomierz.  Dzielnie, pod górkę podążyliśmy na zabytkowy rynek, zwiedziliśmy barokową katedrę z mrożącymi krew w żyłach malowidłami przedstawiającymi męczeństwo świętych. Zupełnie inny był surowy, romański kościół pw. Świętego Jakuba . W wąwozie Piszczele wysłuchaliśmy legendy o Halinie, która uratowała miasto przed Tatarami.   Nie mogło się obyć bez spotkania z ojcem Mateuszem i jego kompanią. Na rynku sandomierskim spotkaliśmy jeszcze jednego znajomego księdza – Rafała, który posługiwał w naszej parafii podczas studiów w Toruniu. Radości było co nie miara. Następnie ruszyliśmy do Leżajska , do bazyliki Zwiastowania NMP – sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej ( Pocieszenia) , gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez naszego kapłana.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku w Łańcucie. Piękne tereny i wnętrza dostarczyły nam wielu estetycznych wrażeń.  W dalszą drogę udaliśmy się do Komańczy, a na trasie uraczyliśmy się pysznym obiadkiem w Zajeździe na Rozdrożu w Dynowie.

Do klasztoru sióstr nazaretanek,  miejsca internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego podążyliśmy znowu pod sporą, acz krótką górkę odprawiając nabożeństwo majowe i odnawiając Śluby Jasnogórskie. Na miejscu wysłuchaliśmy wzruszającej opowieści siostry nazaretanki o kardynale Wyszyńskim. Łzy same napływały do oczu. Było to wspaniałe miejsce wyciszenia i zadumy nad wartościami chrześcijańskimi, którym tak bardzo oddany był Prymas Tysiąclecia.  Po tym pięknym spotkaniu ruszyliśmy do głównego celu naszej pielgrzymki – Kalwarii Pacławskiej, gdzie oczekiwała nas Matka Boża Cierpliwie Słuchająca. Przed jej wizerunkiem, wieczorem ksiądz Dariusz odprawił dla pielgrzymów Mszę Świętą, po czym wysłuchaliśmy opowieści o sanktuarium.

Następnego dnia, w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, po  Mszy Świętej i śniadaniu udaliśmy się na dróżki kalwaryjskie, aby odprawić Drogę Krzyżową. Musieliśmy pokonać trudne, strome zejście w lesie, ale przy wzajemnej pomocy udało nam się dotrzeć do położonych niżej kapliczek. Przepiękne krajobrazy,  wspólna modlitwa i przyjazna atmosfera dodawały nam siły w pokonywaniu trudności.

Teraz nasz pielgrzymi szlak prowadził do Markowej, gdzie znajduje się Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej.  Poznaliśmy tu historię rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli za ukrywanie rodzin żydowskich. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny tej rodziny .

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na obiedzie w Chmielniku, który zakończyliśmy radosnymi pląsami przy muzyce wykonanej przez sympatycznego gospodarza . W radosnym nastroju dotarliśmy nocą do Torunia, dziękując Bogu za następną, udaną pielgrzymkę.

Małgorzata Woźniak

 

Chcą służyć przy ołtarzu

Chcą służyć przy ołtarzu

W niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia br. podczas Mszy św. o godz. 11.30 ks. kan. Dariusz Żurański, proboszcz parafii ustanowił 7 nowych ministrantów. Po kazaniu Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Paweł Wróblewski poprosił „ Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami” i przedstawił kandydatów, którzy wyczytani kolejno stanęli przed ołtarzem, wyrażając przez to chęć zostania ministrantem. Nowi ministranci w naszej parafii to : Konrad Pietrzak, Piotr Antczak, Aleksander Kita, Adam Kuskowski, Dominik Ciesielski, Jakub Bożek i Jan Bożek. Po przypomnieniu chłopcom na czym polega służba przy ołtarzu ks. Proboszcz nałożył kandydatom kołnierze, na znak, że zostali włączeni do grona ministrantów. Następnie nowo mianowani ministranci złożyli przyrzeczenie, że święte czynności będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie.

Ks. Krzysztof Adamski

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

W sobotę 30 grudnia 2017 r.  o godz. 8.00 ks. Dariusz Żurański, proboszcz parafii odprawił Mszę św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca. Była to okazja, aby podziękować za zaangażowanie Czcicieli Żywego Różańca w życie parafii. Po Mszy św. odbyło się w plebanii spotkanie opłatkowe połączone z uroczystym świątecznym śniadaniem.

Ks. Paweł Wróblewski