Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Śmigla

Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Śmigla

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich ten czas był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i opiekuna chorych, o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.

Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!

Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego.  Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

Wasz biskup Wiesław

Drodzy diecezjanie!

Drodzy diecezjanie!

Znaleźliśmy się w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem. Wobec epidemii respektowanie przepisów wydanych przez stosowne służby publiczne jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego. Dlatego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.

Piszę to z drżeniem serca, ale w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcam do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Proszę o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcam do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu. 

Przypominam, że nadal obowiązują zalecenia Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Bardzo proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościołach lub kaplicach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Diecezję powierzam opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

 bp Wiesław Śmigiel, Wasz biskup

DEKRET BISKUPA TORUŃSKIEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

DEKRET BISKUPA TORUŃSKIEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.

Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  1. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński

Toruń, 12 marca 2020 r.

Poniżej pełna treść komunikatu Rady Stałej KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r. 

 

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych 

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych 

Niedziela, 15 marca 2020 r. 

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy 

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r. 

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r. 

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl. 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. 

Warszawa, 13 marca 2020 r. 

 

Spotkanie noworoczne wspólnot różańcowych

Spotkanie noworoczne wspólnot różańcowych

1 lutego 2020r. Ksiądz Proboszcz zaprosił do plebanii członków wspólnot różańcowych naszej parafii. Po nabożeństwie fatimskim i mszy świętej członkowie Żywego Różańca i Wspólnoty Nieustającego Różańca  udali się na śniadanie do plebanii. Ksiądz Proboszcz podziękował zebranym za modlitwy, które są ogromnym wsparciem dla kapłanów, parafii i każdego wierzącego z osobna. Cieszył się z podejmowanych działań, pomocy i pracy na rzecz parafii. Kapłan złożył życzenia noworoczne, życzył wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej Zwycięskiej. Pan Janusz Lisewski przypomniał o tegorocznych rocznicach związanych ze Świętym Janem Pawłem II.  Zwrócił uwagę na potrzebę propagowania kultu i nauczania Świętego Papieża Polaka. Pani Barbara Walecka, moderatorka Żywego Różańca, podziękowała Księdzu Proboszczowi za wsparcie i życzliwość, Księdzu Romanowi Bulińskiemu za opiekę duchową nad Żywym Różańcem, opracowanie rozważań tajemnic Różańca Świętego, które bardzo pogłębiają modlitwę. Księdzu Proboszczowi zebrani życzyli dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej z okazji urodzin.  

Małgorzata Wożniak

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na  Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na Nowy Rok 2020. Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i za modlitwę, którą zanosicie za kapłanów i naszą parafię. 
  2. Zakończyliśmy rok 2019 i rozpoczęliśmy rok 2020. W minionym roku w naszej parafii udzieliliśmy 109 chrztów. Sakrament Bierzmowania przyjęło 71 osób. Do I Komunii św. przystąpiło 53 /pięćdziesięcioro troje dzieci/ dzieci. Pobłogosławiliśmy 18 małżeństw. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 102 osoby z naszej parafii. W sumie w parafii odbyło się 212 pogrzebów gdyż na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzamy też osoby bezdomne i nigdzie nie zameldowane. 
  3. W tym roku przeżywać będziemy pięćdziesiątą rocznicę istnienia parafii i sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. O szczegółach tych uroczystości poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych
  4. W czasie kolęd Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałek i sobotę  w godz. 9.00 – 9.30. Pilne sprawy można załatwiać po Mszach św. w zakrystii. 
  5. Plan kolęd zamieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii, Biuletynie parafialnym oraz w gablocie przed kościołem. W dzień powszedni kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 w sobotę o 14.00 a w niedzielę o godz. 14.30
Plan wizyty duszpasterskiej 2019/2020

Plan wizyty duszpasterskiej 2019/2020

27 grudnia – piątek – godz. 16.00

Piaskowa
Chodkiewicza 1 – 7, 6 -10
Podgórna 27 i Wybickiego Stare Budownictwo
Grudziądzka 11, 31 – 37

28 grudnia – sobota – godz. 14.00

Głowackiego 4 i 6
Głowackiego 8 i 10
Głowackiego 12 i 14
Głowackiego 16 i 16a

29 grudnia – niedziela – godz. 14.30

Głowackiego 34 i 36
Głowackiego 38 i 40
Głowackiego 30 – 32 i stare budownictwo
B. Głowackiego 42

30 grudnia – poniedziałek 16.00

Głowackiego 44 i 46
Głowackiego 48 i Grudziądzka 55
Grudziądzka 55a i 55b
B. Głowackiego 24 – 28

31 grudnia i 1 stycznia – nie kolędujemy

2 stycznia- czwartek – godz. 16.00

Grudziądzka 51 – 53
Grudziądzka 57i 57a
Grudziądzka 57b i 59
Grudziądzka 59a i 61

3 stycznia – piątek – godz. 16.00

Grudziądzka 63 – 67 i 73a – 77
Grudziądzka 71 – 73
Grudziądzka 79 – 97
Grudziądzka 61a

4 stycznia – sobota – godz. 14.00

Ogrodowa parzyste i Wiązowa 15 – 21
Wiązowa 3 – 9
Wiązowa 9a – 13
Wiązowa 8 – 22

5 stycznia – niedziela – godz. 14.30

Czarlińskiego 7 – 23
Czarlińskiego 23a – 39a
Czarlińskiego 16 – 26
Ogrodowa nieparzyste + 12

6 stycznia – poniedziałek – godz. 14.30 – Objawienie Pańskie

Wybickiego 18
Wybickiego 18a
Żelazna 11
Żelazna 11a

7 stycznia – wtorek – godz. 16.00

Legionów 14 – 28d
Legionów 32 – 34
Legionów 38 – 50
Legionów 52 – 56

8 stycznia – środa – godz. 16.00

Legionów 27- 49
Legionów 51 – 53
Legionów 53a – 53d
Legionów 58 – 110 i Żwirki i Wigury

9 stycznia – czwartek – godz. 16.00

Legionów 53e – 57
Legionów 59 – 63
Legionów 65 – 83c
Młodzieżowa 19

10 stycznia – piątek – godz. 16.00

Młodzieżowa 21 i 23
Młodzieżowa 25 i Młodzieżowa Stare Budownictwo
Młodzieżowa 22 i 24
PCK 9-23

11 stycznia – sobota – godz. 14.00

PCK 24, 26, 28
PCK 28a
PCK 25 – 37
PCK parzyste bez wieżowca

12 stycznia – niedziela – godz. 14.30

PCK 39 – 45
Wybickiego 19
Wybickiego 21
Wybickiego 23

13 stycznia – poniedziałek – godz. 16.00

Wybickiego 14 – 16b
Wybickiego 20 – 20c
Wybickiego 22 – 22c
Wybickiego 22d – 32

14 stycznia – wtorek – godz. 16.00

Wybickiego 10b – 10e
Wybickiego 16 c i d oraz 18 b i c
Wybickiego 34 – 36b
Wybickiego 38-40b

15 stycznia – środa – godz. 16.00

Rejtana
Kilińskiego 2 – 8 oraz Kilińskiego nieparzyste
Kilińskiego 10 – 18
Dekerta 2-10a oraz nieparzyste bez wieżowca

16 stycznia – czwartek – godz. 16.00

Dekerta 14 do końca
Dekerta 19, 19a, 19b
Kołłątaja 2-4c
Kołłątaja 6-14

17 stycznia – piątek – godz. 16.00

Kołłątaja 1
Kołłątaja 16-18b
Kołłątaja 20
Kołłątaja 22

18 stycznia – sobota– godz. 14.00

Kołłątaja 5 -5d
Kołłątaja 9 – 13b
Kołłątaja 15 – 21
Kołłątaja 23 – 25

19 stycznia – niedziela – godz. 14.30

Żelazna bez wieżowca
Kołłątaja 27 – 27c
Kołłątaja 29 – 31a
Kołłątaja 31b – 31e

20 stycznia– poniedziałek – godz. 16.00

Chodkiewicza 9 – 15
Chodkiewicza 12
Podgórna blok 62, 68a – 72a
Podgórna 12 – 24

21 stycznia – wtorek – godz. 16.00

Podgórna 26 – 36
Podgórna 38 – 78
Podgórna 13 – 19
Podgórna 21 – 23b

22 stycznia – środa – godz. 16.00

Podgórna 25 – 39
Podgórna 43 – 61
Podgórna 63 – 73 i św. Mikołaja
Kordeckiego parzyste
Kordeckiego nieparzyste

23 stycznia – czwartek – godz. 16.00

Lelewela 1
Lelewela 13
Lelewela 15, 17, 19
Lelewela 2 – 8

24 stycznia – piątek – godz. 16.00

Lelewela 10 – 10b
Lelewela 18 – 18b
Lelewela 12 – 14 oraz 26 – 44
Lelewela 44a – 50

25 stycznia – sobota – godz. 14.00

Kolęda uzupełniająca
Na kolędy uzupełniające proszę zgłaszać się do zakrystii lub biura parafialnego.