Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezji toruńskiej bpa Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Jego zawołaniem są słowa: „Omnibus omnia factus.” Jest ono nawiązaniem do słów św. Pawła: Stałem się wszystkim dla wszystkich.

Komunikat nuncjatury apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja Suskiego z posługi biskupa toruńskiego.
2. Mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla.
Warszawa, 11 listopada 2017 roku.
+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

***

W południe w toruńskiej kurii ogłoszono decyzję ojca świętego Franciszka, który mianował nowym biskupem toruńskim bpa Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.

W czasie ogłoszenia nominacji bp Andrzej Suski podziękował kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za minione ćwierćwiecze wspólnej drogi i zachęcił zebranych do modlitwy w intencji nowego biskupa oraz dobrego duchowego przygotowania się do ingresu, którego data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą modlitwą za nowego biskupa była modlitwa Anioł Pański.

Po ogłoszeniu nazwiska nowego biskupa toruńskiego, bp Suski odczytał komunikat, który zostanie przekazany wiernym diecezji toruńskiej w niedzielę podczas wszystkich Mszy św.

Zgromadzeni podziękowali bp. Andrzejowi Suskiemu za jego pełną miłości posługę na rzecz diecezji toruńskiej i zapewnili o modlitwie.

Bp Andrzej Suski, który był pierwszym biskupem diecezji toruńskiej od 1992 roku został mianowany przez ojca świętego Franciszka administratorem apostolskim diecezji toruńskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez nowego biskupa toruńskiego.
ks. Paweł Borowski