Pod kierunkiem Alojzego Szymańskiego

Pierwszy chór w Parafii MBZ powstał w 1973 roku, z inicjatywy organisty Alojzego Szymańskiego i zakończył działalność w 1998 r. 1 grudnia 1996 roku odbyła się uroczystość 70-lecia pracy organistowskiej p. Alojzego, z udziałem bp. Andrzeja Suskiego, a w 1998 roku z okazji 90-lecia urodzin p. Szymańskiego w czasie Mszy św. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dziękowano Bogu za jego ofiarną służbę Kościołowi, a także wspaniałe świadectwo życia i wiary. Tutaj godzi się wspomnieć słowa ks. Adama Ceynowy z homilii: „W osobie pana Alojzego odnajduję za każdym razem wszystko to, co dobrego można o człowieku powiedzieć. Zawsze do swej pracy przygotowany, zawsze obecny na czas. Przy tym niezmiernie delikatny i powiedzieć można dystyngowany we wszystkim co robi. Gdy rano widzę Jego nieco skuloną postać, wolno podążającą w kierunku kościoła, wiem, że wszystko jest na swoim miejscu”.

Już przed wojną zespoły śpiewacze prowadzone przez p. Szymańskiego zdobyły wiele wyróżnień w czasie konkursów organizowanych przez Pomorski Związek Kół Śpiewaczych. W swej pracy sporo miejsca poświęcał popularyzacji muzyki kościelnej; w tym celu gromadził na wspólnych występach chóry toruńskie. Koncerty odbywały się, nieraz z towarzyszeniem orkiestry, w różnych świątyniach naszego miasta, a także poza nim. Pan Szymański nie omijał utworów trudnych i wymagających wielkiego nakładu pracy, takich kompozytorów jak: Mozart, Handel, Szubert, Gruber, Gomółka, Gorczycki. Przez 10 lat kierował też świeckim chórem męskim „Dzwon”, który pod jego dyrekcją otrzymał wiele wyróżnień konkursowych. Jego praca na rzecz Kościoła została uhonorowana Medalem Papieskim „Benemerenti”, wręczonym w naszym kościele przez ordynariusza chełmińskiego, bp. Mariana Przykuckiego, który później także przyznał panu Alojzemu tytuł „Honorowego Organisty Diecezji Chełmińskiej” i  medal „Zasłużony dla Diecezji”.

Pod kierunkiem Bożeny Jankowskiej i ks. Wojciecha Wierzbickiego

Chór parafialny został założony ponownie w 2004 r. przez wikariusza parafii, ks. Wojciecha Wierzbickiego, z wykształcenia muzyka. Po roku zaprosił on do współpracy naszą parafiankę, Bożenę Jankowską, wieloletnią dyrygentkę Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chór liczył ok. 20 osób. W repertuarze były pieśni związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego, kanony z Taize, pieśni śpiewane z okazji uroczystości papieskich (Juliusza Łuciuka do słów Ojca św. Jana Pawła II O ziemio poska, Hymn Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI Nie lękajcie się, fragment oratorium Piotra Rubika Santo subito). Ks. Wojciech wykonywał partie solowe tenora, m.in. w pieśni Ave Maria Giulio Cacciniego, Panis Angelicus Cesara Francka. Mszom św. z udziałem chóru towarzyszył śpiew gregoriański w częściach stałych liturgii. Wszystkie „występy” wspomagali członkowie chóru akademickiego, wraz z towarzyszącym na organach Michałem Czaposkim. Owocna współpraca trwała do czasu mianowania ks. Wierzbickiego z dniem 1 lutego 2011 roku na proboszcza parafii Święte k/Łasina. Bożena Jankowska prowadziła chór, którego opiekunem oraz członkiem został ks. Mariusz Wojnowski, do wakacji 2012 roku.

Cantores Mariae – Śpiewacy Maryi

Chór pod kierunkiem Mateusza Płotkowskiego 

W październiku 2012 roku zaczął się nowy rozdział w historii chóru parafialnego. Po przejściu na emeryturę ks. prał. Stanisława Kardasza, proboszczem parafii został ks. kan. dr Dariusz Żurański, który na stanowisku organisty zatrudnił Mateusza Płotkowskiego. Młody dyrygent z  pasją i entuzjazmem zaczął organizować i prowadzić chór, w skład którego weszła część członków z poprzedniego zespołu. Obecnie trzygłosowy chór liczy ponad 30 śpiewaków, w tym 8 mężczyzn. Śpiew chóralny bardzo szybko zaczął rozbrzmiewać w czasie parafialnych Mszy Świętych. Śpiewano pieśni maryjne, adwentowe, bożonarodzeniowe, wielkopostne, wielkanocne. Utwory wykonywane są w większości a cappella, jednak w Wielką Sobotę radość Zmartwychwstania podkreślały takie instrumenty, jak gitara, bęben, grzechotki, tamburyn. Śpiew chóru towarzyszył liturgii w czasie całego Triduum Paschalnego, a jego soliści wykonywali wszystkie psalmy i uroczyste Alleluja. Chór uświetnia także wszelkie uroczystości w parafii MBZ, jak odpust parafialny, prymicję nowo wyświęconych kapłanów, którzy pełnili posługę diakonatu w naszej parafii, Mszę św. w uroczystość św. Cecylii. Chórzyści wraz z organistą, panem Mateuszem, spotykają się również przy wspólnym stole oraz śpiewie, np. na spotkaniu opłatkowym, w święto św. Cecylii, a także na zgrupowaniu chóru w Lipnicy. Między uczestnikami i Dyrygentem chóru panuje rodzinna, serdeczna atmosfera. Śpiew na chwałę Pana daje wielką radość jego wykonawcom, a próby zawsze rozpoczynają się i kończą modlitwą. Opiekunem chóru jest proboszcz parafii, ks. kan. dr Dariusz Żurański. Nazwa powstała z potrzeby wspólnoty chóru, który chcąc jeszcze bardziej zidentyfikować się z Patronką naszej parafii przyjął nazwę: Cantores Mriae.

Próby pod kierunkiem Mateusza Płotkowskiego odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki po Mszy św. wieczornej, o godz. 18.45.

Oprac. Maria Major