Już za dwa miesiące będziemy przeżywali Jubileusz Stulecia naszego kościoła. Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele św. Jerzego w Toruniu są w dokumentach z 1260 r. Poświęcił go Henryk, pierwszy biskup chełmiński. W 1340r. pod tym wezwaniem św. Jerzego został wybudowany murowany, gotycki kościół, który został rozebrany w czasie wojen napoleońskich w 1811 r. Na nowo wybudowany został w latach 1904-1907. Jako patrona miał zawsze św. Jerzego, dopiero w 1950 r. otrzymał nazwę Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego.
Do tego jubileuszu – stulecia naszego kościoła w obecnym kształcie przygotowujemy się już od długiego czasu. Przygotowujemy się wewnętrznie – przygotowując nasze dusze – oraz zewnętrznie – przygotowując sam kościół.
W ramach przygotowań wewnętrznych mieliśmy między innymi peregrynację 130 obrazów Miłosierdzia Bożego po rodzinach naszej parafii – a ostatnio poprzez Misje parafialne.
Staraliśmy się też, by nasz kościół parafialny był coraz piękniejszy i bardziej funkcjonalny. Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności – a także przy pomocy władz państwowych i samorządowych – przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Wymienię niektóre, wykonane w ostatnim czasie: trzy nowe dzwony, malowanie wnętrza kościoła, założenie wentylacji, elewację wieży i nawy kościoła – nowe blendy, nagłośnienie zewnętrzne: rano o godz. 7.oo słyszymy „Kiedy ranne wstają zorze”, w południe pieśń „Matko Najświętsza”, wieczorem o 21.oo Apel Jasnogórski. Były też mniejsze inwestycje.
W trakcie wykonywania są dwie poważne i bardzo drogie inwestycje: oświetlenie zewnętrzne Kościoła i przebudowa, a w zasadzie budowa nowych organów – z poprzednich będzie wykorzystany tylko prospekt czyli zewnętrzne, widoczne piszczałki. Przy okazji wyjaśniam, że prace przy organach są wykonywane planowo – są jednak pracochłonne – ale brat Michał, jezuita, który kieruje tymi pracami, obiecuje że przed majowym Jubileuszem będą gotowe. Wtedy nastąpi ich poświęcenie i wysłuchamy pierwszego koncertu organowego – a w przyszłości będą następne koncerty. Czeka nas jednak jeszcze jedna – największa inwestycja – przełożenie dachu na całym kościele. Komisyjnie stwierdzono, że już , po stu latach, jest to konieczne. Do tej pory ratowaliśmy się doraźnymi naprawami – ale teraz trzeba przełożyć cały dach. Kosztorys na te prace wynosi 509.900zł. Jest to kwota niemożliwa do zebrania w parafii – dlatego też, ponieważ jest to zabytek – i korzystając z życzliwości wielu ludzi – wystąpiłem o pomoc finansową do władz państwowych i samorządowych. Dostałem ustne obietnice – wszystko jest na dobrej drodze i mam nadzieję, że będzie pomoc. Bazując na tym zaryzykowałem i zamówiłem już materiały do tego remontu – przede wszystkim dachówki. Pierwszy transport dachówek ma być przywieziony jeszcze przed Wielkanocą – a prace chcemy rozpocząć zaraz po świętach tj. po 10 kwietnia.
Ta inwestycja jest bardzo kosztowna. Liczę na pomoc władz państwowych i samorządowych. Wyjaśniam jednak, że w każdej inwestycji musi być udział własny parafii. Dla przykładu, kosztowny remont elewacji wieży (blend) – 50.000 zł – został pokryty przez dotację w 52% – a 48% musiało być z funduszy parafialnych, jako udział własny – takie są przepisy. Wiele inwestycji, jak dzwony, wentylacje, malowanie kościoła, budowa organów jest wykonywane z pieniędzy parafialnych – według przepisów, na to niema żadnej dotacji – możemy liczyć tylko na siebie.
Dlatego też zwracam się do Was, Kochani parafianie i sympatycy o pomoc finansową, byśmy te wszystkie inwestycje wykonali, doprowadzili do ich pełnej realizacji. Dlatego też dziś po każdej Mszy Świętej będzie wszystkim rozdawany ten mój apel – prośba o pomoc. Dla ułatwienia dołączone będą na ten cel koperty. Zbiórka rozpocznie się w I Święto Wielkanocne (8 IV) do puszek przed kościołem po każdej Mszy Świętej. Zbiórki takie do puszek przed kościołem na tzw. fundusz inwestycyjny będziemy ponawiać przez pewien czas, zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. Wszystkie ofiary przez Was składane będą wpisywane do Księgi Jubileuszowej, do której ponadto każdy będzie mógł się wpisać. Nigdy na waszej życzliwości i ofiarności nie zawiodłem się i dlatego już dziś z góry dziękuję za wszelką życzliwość i za Wasze ofiary.
Mam nadzieję, że wszystkie plany inwestycyjne w kościele zrealizujemy planowo na chwałę Bożą i dla naszego wspólnego dobra.
Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” za życzliwość i ofiary!

Wasz Proboszcz
ks. Stanisław Kardasz

Toruń, 25.03.2007 – w XV rocznicę utworzenia Diecezji Toruńskiej

Numer Konta Parafii:
   Kredyt Bank Toruń   95_1500_1751_1217_5001_4124_0000