Drodzy Bracia i Siostry
   W tym roku mija 14 lat działalności Caritas naszej diecezji, a także 1 rok działalności Caritas jako organizacji pożytku publicznego. Dzięki Waszemu zaufaniu i życzliwości organizacja nasza służy potrzebującym diecezji, a także uczestniczy w pomocy dotkniętym różnymi kataklizmami w kraju i za granicą. Dzięki Waszemu wsparciu każdego dnia udzielamy pomocy ponad 4.000 osób w stołówkach, stacjach Opieki Caritas, świetlicach, ośrodkach pomocy da osób niepełnosprawnych, bursach szkolnych i akademickiej, w których zamieszkuje blisko 150 młodych osób, noclegowniach, łaźniach i wielu innych. Ponadto realizujemy szereg akcji np. akcję letnią, w której w 2005 r. uczestniczyło blisko 2.000 dzieci, akcję Mój tornister – w minionym roku przekazaliśmy blisko 30.000 nowych podręczników, przekazujemy też żywność.
   Caritas naszej diecezji prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i formacyjną skierowaną zwłaszcza do młodych. Cieszymy się działalnością 177 Szkolnych Kół Caritas, gdzie w formacji uczestniczy 5.000 dzieci i młodzieży z terenu całej diecezji. Specjalnie dla tych młodych osób w podtoruńskim Przysieku powstał Ośrodek Szkoleniowy – Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II.
   Należy podkreślić, także dynamiczną rolę Centrów Caritas, które prowadzą pracę pomocową i jednocześnie rozwijają swoją bazę. Należy tu wspomnieć także Hospicjum
w Działdowie. Powstaje ono w obiekcie, który jako pierwszy obóz koncentracyjny II wojny światowej był miejscem kaźni i męczeństwa tysięcy istnień ludzkich. Zginął tam również Biskup Płocki Julian Nowowiejski.
   Drodzy Bracia i Siostry
   Rzeczywistość Caritas naszej diecezji to rzeczywistość solidaryzmu społecznego. Za tę solidarność dziękuję. Jednocześnie zwracam się z apelem o dalsze wsparcie. Tym bardziej, że istnieje możliwość dokonania odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczaniu przychodów za rok 2005.W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało ponad 2.200 osób na łączną kwotę 152.000 zł. Należy jednak podkreślić, że w tym samym czasie tylko w kuchniach Caritas przygotowano ponad 1.500.000 posiłków tzn., że z tych ofiar dofinansowanie do jednego obiadu mogło wynosić 10 groszy. Stąd nasz apel o pomoc. Liczy się każda złotówka. Każda pomoc ma miarę bezcenną.

Bóg Zapłać

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej