W czwartek 23 kwietnia 2015 r. ks. prał. Stanisław Kardasz, za zasługi na rzecz Duszpasterstwa Policjantów włączony został do grona Honorowych Generałów Policji. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej. Modlono się  w intencji poległych i pomordowanych policjantów w okresie II wojny światowej.

Następnie w Muzeum Diecezjalnym przy ul. Żeglarskiej  w Toruniu miała miejsce uroczystość włączenia ks. prał. Stanisława Kardasza w poczet Honorowych Generałów Policji.

 

Laudacja na cześć Księdza Prałata Stanisława Kardasza

Ksiądz Prałat Stanisław Kardasz

Urodził się w Gdyni 29 października 1936 roku

święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 17 lipca 1960 roku,

od 10 października 1990 roku jest Kapelan Policji Garnizonu Toruńskiego. Człowiek wielkiego formatu, wybitny i o wszechstronnych zainteresowaniach, czuły na krzywdę ludzką, ale o dużym poczuciu sprawiedliwości. Z wykształcenia historyk, po Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zafascynowany zarówno historią i zabytkami średniowiecza, przez cały czas głodny wiedzy. Zafascynowany życiem i dokonaniami Marszałka Piłsudskiego – wie o nim wszystko, ma wiele książek, obrazów i pamiątek związanych z tym wielkim polskim Marszałkiem. Tu w Muzeum Diecezjalnym, na I piętrze, możemy obejrzeć obraz Kossaka „Cud nad Wisłą”, obraz podarowany przez ks. Stanisława Kardasza.

Już w młodości, przed maturą siedział w więzieniu za działalność podziemną, potem wybrał życiową drogę kapłana, wielce wrażliwego i aktywnego na rzecz demokracji i praw człowieka. Przez całe swoje życie modlił się i aktywnie walczył o pełną wolność i suwerenność dla naszej Ojczyzny. W okresie PRL za swoją niezłomną postawę był obiektem licznych ataków ówczesnych władz, zabierano mu paszport, utrudniano funkcjonowanie jako proboszcza Parafii Matki Bożej Zwycięskiej, a był proboszczem tej parafii przez ponad 40 lat. Surowy i wymagający od siebie i innych, ale powszechnie lubiany i szanowany przez mieszkańców Torunia.

W 1985 roku założyciel i kierownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, kierownik Wszechnicy Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Od 1982 roku odprawiał w swoim kościele słynne Msze za Ojczyznę, a także msze dla rodzin katyńskich, to u ks. Stanisława Kardasza zbierali się późniejsi założyciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Toruniu”.

Uczestnik wielu wypraw wysokogórskich, w tym na najwyższe szczyty Himalajów, dla uczestników wypraw w Himalaje odprawiał msze na kolejnych „stacjach”, kilka tysięcy metrów npm.

Swoją wiedzę historyczną i zamiłowanie do gotyku wykorzystywał i wykorzystuje nadal jako konserwator zabytków Diecezji Toruńskiej, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki niemu wydano wielotomowe wydawnictwo ukazujące historie wszystkich parafii i kościołów całej Diecezji, ze szczegółową dokumentacją zabytków, w większości gotyckich. Dopingował na terenie całej Diecezji do konserwacji zabytków sakralnych, a także na rzecz ich właściwego zabezpieczenia.

W okresie PRL wspierał biednych, ubogich, ale i pomagał rozwiązywać problemy życiowe funkcjonariuszom milicji, udzielał im śluby kościelne, chrzcił dzieci, zawsze wspierał każdego funkcjonariusza w potrzebie. Od czerwca 1989 roku aktywnie wspierał przemiany milicji w policję tak, aby powstała w pełni demokratyczna służba strzegąca prawa i bezpieczeństwa obywateli. W tamtym okresie obecny w komendach i komisariatach Policji, na każdym Święcie Policji, na każdej policyjnej uroczystości, także wtedy, kiedy policjantów dotyka tragedia śmierci. Jest zawsze z Policjantami, z ich radościami i smutkami, a coroczne spotkania opłatkowe, zarówno te w jednostkach policyjnych, jak i te na Plebanii, kontynuowane teraz razem z księdzem Proboszczem Dariuszem Żurańskim, przeszły do legendarnych spotkań integrującym całe środowisko policyjne, przedstawicieli władz miasta i bratnich służb mundurowych. Tu należy odnotować osobisty udział w tych najważniejszych spotkaniach opłatkowych i z okazji Święta Policji Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Moim zdaniem najważniejsza działalność ks. Stanisława Kardasza dotyczyła budowy nowego moralnego i etycznego oblicza polskiej Policji oraz przyczynienie się do budowy zaufania społeczeństwa do odrodzonej policji. Od wielu lat stworzono tradycję spotkań stale powiększającej się grupy generałów Policji, początkowo zawsze na Plebanii u ks. Stanisława Kardasza, a teraz od czasu do czasu także w Poznaniu, ostatnio w gościnie u Kapelana policji Wielkopolskiej ks. prałata Stefana Komorowskiego. Na tych towarzyskich spotkaniach, z udziałem stale powiększającego się grona generałów z Warszawy, Poznania i Kujawsko-Pomorskiego rozmawiamy o najważniejszych sprawach środowiska policyjnego, w tym także o upamiętnianiu naszych poprzedników tragicznie poległych i zamordowanych. Traktujemy te spotkania jako regionalne spotkania Stowarzyszenia Generałów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ksiądz Prałat Stanisław Kardasz jest wybitną postacią nie tylko w Toruniu, nie tylko w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Nie da się wymienić wszystkich nagród, wyróżnień i odznaczeń, zarówno od władz państwowych, jak i od władz Kościoła Katolickiego – nie tak dawno otrzymał najwyższe godności Zakonu Ojców Paulinów – uzyskał przynależność do Konfraterni Zakonu Paulinów, a jest to godność nadawana wyjątkowo za wybitne zasługi, niektórym polskim królom, książętom, kardynałom, biskupom – w tym obecnemu tutaj Ekscelencji Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, a także od innych różnych organizacji. Pozwolę sobie przypomnieć, że został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczony w 2000 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej w 1993 r. – Krzyżem Oficerskim OOP.

Prałat Stanisław Kardasz jest kapłanem o niezwykłej skromności osobistej, wrażliwości na każdy przejaw krzywdy ludzkiej i niegodziwości, odporny na pochlebstwa i komplementy. Bez wpadania w zachwyt, można jednak powiedzieć, że jest człowiekiem wielkim w każdym wymiarze tego słowa.

Obecnie jest emerytowanym Proboszczem Parafii Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego w Toruniu, nadal jest czynnym kapelanem policji, konserwatorem zabytków, kapelanem dla himalaistów. Od teraz jako członek honorowy Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej na pewno będzie aktywnie uczestniczył w środowisku generałów policji.

Laudację wygłosił dn. 23.04.2015 gen. Zbigniew Chwaliński.