WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

 1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
 2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
 3. Wypełnić trzy warunki:
  1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
  2. Przyjęcie Komunii Świętej.
  3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

   Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.
   Trzy warunki: spowiedź, Komunia. święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.
   Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencji Ojca Świętego można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.
   Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, w przeciwieństwie do odpustów częściowych.

WYKAZ ODPUSTÓW CZĄSTKOWYCH
Chcąc uzyskać odpust cząstkowy należy pamiętać o trzech warunkach ogólnych:

 1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
 2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
 3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.

   Przykłady bardziej znanych modlitw, do których odmawiania przywiązane są odpusty cząstkowe: Anioł Pański, Duszo Chrystusowa, Wierzę w Boga, Psalm 129, Litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6), Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Wieczny odpoczynek, Witaj Królowo, Pod Twoją obronę, Ciebie Boga wysławiamy, O Stworzycielu Duchu przyjdź, Magnificat, odmawianie Różańca Świętego, odprawienie Drogi Krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odwiedzenie kościoła lub cmentarza z modlitwą za Ojca Świętego i zmarłych oraz za samo uczynienie znaku Krzyża Świętego.

ks. Mariusz