1. Dziś zbiórka do puszek na cele inwestycyjne: remont dachu na plebani i odnowienie tarcz zegarowych. Polecamy ją ofiarności parafian. Dla ułatwienia w kościele wyłożone są koperty, które można składać również na tacę w ciągu tygodnia.
  2. W poniedziałek zapraszamy na próbę chóru po mszy wieczornej.
  3. Spotkanie do bierzmowania dla klas drugich gimnazjum odbędzie się w środę o godz. 16.30 i 19.00 a dla klas pierwszych gimnazjum w piątek o godz. 16.30 i 19.00
  4. W sobotę o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie Klubu Seniora. Serdecznie zapraszamy do salki parafialnej.
  5. Informujemy, iż piękne dzieło pomocy dzieciom w postaci korepetycji nie może istnieć bez zaangażowania parafian, a okazuje się, że potrzeby są wielkie ale brak osób do pomocy. Apelujemy zatem o zgłaszanie się osób, pragnących pomóc.
  6. Przed kościołem można nabyć świąteczny numer „Niedzieli”, „Naszą wspólnotę” i inne czasopisma religijne.
  7. Intencje papieskie na miesiąc kwiecień: „Aby chrześcijanie, również w trudnych i złożonych sytuacjach współczesnego społeczeństwa, niestrudzenie głosili swoim życiem, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju”.