1. Dziś dzień szczególnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Starajmy się prawdy wypływające z tego dnia ukazywać szczególnie młodym.
  2. W poniedziałek o godz. 18.45 w dolnej salce spotkanie Oazy młodzieżowej. Zapraszamy zwłaszcza osoby ze szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Spotkanie w ramach przygotowania do małżeństwa i rodziny odbędzie się dla klas drugich ponadgimnazjalnych w czwartek o godz. 19.00, zaś dla klas pierwszych ponadgimnazjalnych w piątek o godz. 19.00
  4. Klub Seniora zaprasza na spotkanie popielgrzymkowe uczestników autokarowej pielgrzymki do Łagiewnik w sobotę 17 listopada na godz. 15.30 do salki.
  5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne naszej diecezji. Polecamy ją ofiarności i modlitwą naszej wspólnoty parafialnej.
  6. W zakrystii przyjmujemy nadal intencje modlitw za zmarłych (wypominki). Podajemy dzień i godzinę ich odmówienia. Formularze są wyłożone z przodu i pod chórem. Pamiętajmy, że modlitwa i ofiara Mszy Św. są najlepszym dowodem naszej pamięci o zmarłych.
  7. P. kościelny i P. organista roznoszą już opłatki wigilijne. Przypominamy, że tylko oni mają stosowne upoważnienia z naszej parafii.
  8. Intencje papieskie na miesiąc listopad:
    ”Za tych, którzy prowadzą badania medyczne i ustanawiają prawa, aby zawsze kierowali się głębokim szacunkiem dla ludzkiego życia od jego początków aż do naturalnego końca”.