1. W dzisiejszą niedzielę kolekta jest przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Polecamy ją ofiarności.
  2. W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na kolejne próby chóru. Zapraszamy nie tylko naszych stałych chórzystów, ale przede wszystkim młodych ludzi, którzy kiedykolwiek śpiewali i dalej pragną rozwijać się muzycznie i w ten sposób służyć na chwałę Bogu.
  3. Spotkanie dla klas II ponadgimnazjalnych odbędzie się w piątek o godz. 19.00.
  4. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sobotę na godz. 10.00 w salce parafialnej.
  5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie w sobotę na godz. 9.00 i 10.00.
  6. W niedzielę 22 listopada na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. członków Wspólnoty Nieustającego Różańca, a po niej na spotkanie w salce parafialnej.
  7. Pan organista i Pan kościelny roznoszą poświęcone opłatki świąteczne. Ze strony parafii tylko oni mają stosowne upoważnienia.
  8. Przed kościołem można nabyć kolejny numer „Naszej Wspólnoty”, tygodnik „Niedziela” oraz inne czasopisma religijne.