OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy trudny czas walki z koronawirusem. Księża Biskupi zachęcają, abyśmy w tym czasie pozostawali w domach i trwali na modlitwie, prosząc o ustanie pandemii. Zostały również wprowadzone obostrzenia dotyczące ilości osób uczestniczących we Mszy św.  w kościele – tj. do pięciu osób. Dlatego prosimy, aby w pierwszej kolejności we Mszy św. uczestniczyły osoby mające w tym dniu zamówioną intencję mszalną. Pozostałym osobom udzielimy Komunii Św. przed Mszą św. i zachęcamy do obejrzenia Mszy św. w telewizji w domu. Jako Kapłani zapewniamy o modlitwie w intencji naszych Parafian oraz Sympatyków naszej parafii. Zawierzamy Was Bożemu Miłosierdziu i Matce Bożej Zwycięskiej.
  2. Dziękujemy wszystkim wiernym za słowa wsparcia kierowane do nas. Za modlitwy i ofiary wpłacane na konto parafialne przeznaczone na funkcjonowanie parafii. W tym trudnym czasie jest to wielka i nieoceniona pomoc. Bóg zapłać. 
  3. Zachęcamy do  przestrzegania wszystkich zaleceń państwowych  i kościelnych. Informujemy też, że w najbliższym tygodniu nasz parafialny kościół będzie otwarty dla modlitwy przez cały dzień. Osoby będące na spacerze będą miały możliwość wejścia na modlitwę osobistą. 
  4. Osoby chcące skorzystać z Sakramentu Pokuty mogą umawiać się drogą telefoniczną lub mailową. W przyszłym tygodniu będziemy sprawować sakrament pokuty w godz. 15.00 do 17.30 z zachowaniem obowiązujących przepisów. Zachęcamy jednak, aby z tego Sakramentu skorzystać po ustaniu epidemii. 

     Boże, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!