OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
  2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 6.00 w toruńskiej katedrze wyruszyła Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z naszej parafii na pielgrzymkę wyruszyli ks. Krzysztof Adamski i ks. Proboszcz. Do celu pielgrzymi dotrą 12 sierpnia. 
  3. We wtorek przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego; w piątek Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy; w sobotę św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 
  4. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
  5. Trwa tzw. Minipielgrzymka, wędrująca między kościołami Torunia, która duchowo łączy się z pielgrzymami wędrującymi na Jasną Górę. Program Minipielgrzymki wywieszony jest w gablocie przed kościołem.
  6. W przyszłym tygodniu kolekta gospodarcza. Przeznaczymy ją na realizowanie naszych inwestycji. Bóg zapłać za ofiary składane na kolektę, wpłacane na konto parafialne i w imiennych kopertach.
  7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tygodnik Kat. Niedziela.