Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego informuje, że kandydaci do kapłaństwa, pragnący wstąpić do Seminarium Duchownego powinni do 12 lipca 2006 roku złożyć osobiście do Księdza Rektora w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, przy Pl. ks. Stefana W. Frelichowskiego 1, poniższe dokumenty i odbyć rozmowę kwalifikacyjną:

 1. Podanie o przyjęcie, skierowane do Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego,
 2. Własnoręcznie napisany życiorys,
 3. Świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza i katechetę,
 4. Świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis,
 5. Świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
 6. Akt urodzenia,
 7. Metrykę Chrztu i Bierzmowania,
 8. Ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki wojskowej, numer NIP-u,
 9. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub „Kartę zdrowia”.
 10. Siedem fotografii formatu paszportowego,
 11. Metrykę ślubu kościelnego rodziców,
 12. Kwestionariusz kandydata na studia wyższe.

W związku z tym, że alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej odbywają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 17 lipca 2006 roku w gmachu Wydziału Teologicznego UMK (Toruń, ul. Mickiewicza 121) odbędzie się egzamin wstępny w formie ustnej z wiedzy religijnej (stara i nowa matura) na podstawie lektur:

 1. Podręczniki do nauki religii w szkołach średnich.
 2. Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992, cz. I: Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (s. 49-265).
Ks. dr Krzysztof Lewandowski
Rektor WSD