W dniu wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, 4 października br., minie 20 lat, gdy w Katedrze Płockiej Biskup Andrzej Suski przyjął święcenia biskupie. Szczęśliwą i niezapomnianą dla nas decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, posługiwanie Pasterskie Biskupa Andrzeja od 15 lat nierozłącznie związane zostało z Toruniem oraz z miastami i wioskami, które ze swoimi parafiami weszły w skład nowej diecezji. Od pierwszych spotkań z Biskupem Andrzejem, naszym Pasterzem, postrzegamy jak z prawdziwie ojcowską miłością i troską przewodzi nam w drodze do Nieba. Nie sposób wyliczyć zdarzeń, które miały miejsce i wypowiedzieć dobra, które poprzez Jego posługę biskupią zaowocowało i stało się naszym udziałem.
   Wspomnienie rocznicy 20-lecia święceń biskupich, niech więc stanie się dla nas, wiernych Diecezji Toruńskiej, okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i samemu Jubilatowi. W tym duchu proszę wszystkich Braci kapłanów, aby w dniu 4 października otoczyli Biskupa Diecezjalnego szczególną pamięcią modlitewną. Niech tego dnia nie zabraknie w żadnej parafii i wspólnocie życia konsekrowanego w diecezji, wyśpiewanego sercem dziękczynnego Te Deum.
   Biskup Andrzej swoją dziękczynną Mszę św. odprawi w dniu 5 października br., o godz. 18.00 w Katedrze Toruńskiej. Jest to zarazem dzień wspomnienia konsekracji Katedry, pierwszego Kościoła Diecezji. Na uroczystą celebrę proszeni są kapłani, seminarzyści, wierni świeccy i wspólnoty życia konsekrowanego. Niech tego wieczoru nasza Katedra wypełni się po brzegi, a wspólna modlitwa dziękczynna z Biskupem i za Biskupa Andrzeja, wyprosi u Pana Boga potrzebne łaski oraz siły do posługiwania, by był z nami po najdłuższe lata.
   Kanoników Gremialnych Kapituły Katedralnej uprasza się, aby uczestniczyli w modlitwie w stroju chórowym pozostałych zaś kapłanów o udział w koncelebrze. Po dziękczynieniu w Katedrze kapłani zgromadzeni na modlitwie proszeni są o przejście do Kurii Diecezjalnej na spotkanie z Biskupem Andrzejem, podobnie jak to czynimy w Wielki Czwartek.

W nadziei spotkania w jak najliczniejszym gronie
Bp Józef