Drodzy Parafianie i Przyjaciele

Obchodząc Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa
radujemy się Jego obecnością pośród nas.
Pan zmartwychwstał! Jest z nami.
Jezus jest Panem i Bogiem. W Nim nasze zwycięstwo.
Zatem wpatrujemy się w Jego zwycięstwo i kierujemy nasz wzrok ku naszej przyszłości. I my mamy żyć wiecznie z Bogiem.
Niech zatem Zmartwychwstały Pan obdarzy nas swoją radością i weselem, abyśmy nie zapomnieli o Jego zwycięstwie i mocy.
Na ten święty czas życzymy Bożego błogosławieństwa i pokoju serca.
Niech Chrystus błogosławi Wam i Waszym bliskim każdego dnia.

Z całego serca życzą
Ksiądz Prałat oraz kapłani
z parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego