Diecezjalne Studium Organistowskie im. G.G. Gorczyckiego
w Toruniu

ogłasza nabór na rok szkolny 2006/2007

Kandydaci w dniu inauguracji winni przedstawić następujące dokumenty:

  1. Podanie
  2. Opinia Księdza Proboszcza
  3. Świadectwo maturalne – jeżeli nie ma, to ostatnio uzyskane świadectwo szkolne
  4. Ewentualny dyplom lub świadectwo szkoły muzycznej
  5. Zdjęcia (3 szt.) oraz wpłacić 50 zł.

Powyższe dokumenty można przesyłać na adres:
Diecezjalne Studium Organistowskie
Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18
87-100 TORUŃ

Inauguracja roku odbędzie się 9 września 2006 roku o godz. 9.00 w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Toruniu, przy ul. Jodłowej 13 (Rubinkowo I)

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.studiumorganistowskie.diecezja.torun.pl
bądź u dyrektora studium:
tel. 0 603 94 36 94, lub   56 6221043

Ks. dr Mariusz Klimek
Dyrektor DSO