PODZIĘKOWANIE Z MISJI W BURUNDII

PODZIĘKOWANIE Z MISJI W BURUNDII

Przed rokiem gościliśmy w naszej parafii s. Zygmuntę Kaszuba ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Ta Ponad 70 letnia siostra powróciła na misje w Burundii, aby zająć się tam nowymi dziełami misyjnymi. Jednym z celów było wybudowanie szkoły. Siostra wysyła do nas filmy z informacją o przebiegu prac i misjach. Podczas pobytu Siostry bardzo wsparliśmy tą misję materialnie. Myślę, że możemy się cieszyć dobrymi owocami. Siostra pisze m.in.:

”Czcigodny Księże Proboszczu. Dzieci z Burundi osobiście pragną podziękować za pomoc którą otrzymały na budowę szkoły. Dar Czcigodnego Księdza Kanonika  i  Wiernych Parafii św. Antoniego ma wielkie znaczenie w tym dziele miłosierdzia. Bóg zapłać! NIECH BOŻE DZIECIĘ  WAM  BŁOGOSŁAWI. Niech udzieli wszystkich potrzebnych łask. 

Dzieci bardzo się cieszą i są wdzięczne za to że będą mogły dalej się uczyć”. S. Zygmunta Kaszuba.