Koło przy parafii Matki Boskiej Zwycięskiej

Data powstania Koła: 9 października 1994
Asystent Kościelny: ks. Mariusz Wojnowski
Ilość członków: 17

Najważniejsze obszary działalności:

 • Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zespole Szkół nr 24 dla ok. dla 20 uczniów. Od początku, tj. dziesiąty rok pracę w świetlicy koordynuje Ewa Kierel.
 • Dożywianie dzieci z rodzin potrzebujących pomocy materialnej – ok. 20 dzieci codziennie w okresie roku szkolnego.
 • Finansowanie dwutygodniowych zimowisk w okresie ferii dla ok. 10 dzieci.
 • Organizowanie autokarowych pielgrzymek do sanktuariów.
 • Wspomaganie żywnościowe rodzin, które takiej pomocy potrzebują w okresach przedświątecznych – ok. 50 paczek.
 • Aktualny skład Zarządu Koła:
  • Tadeusz Kierel – prezes
  • Ryszard Konopnicki – z-ca prezesa
  • Ewa Kierel – sekretarz
  • Longina Konpnicka – skarbnik.