30 ROCZNICY ŚWIĘCEŃ BISKUPICH ANDRZEJA SUSKIEGO

BISKUPA TORUŃSKIEGO

 

30 ROCZNICY ŚWIĘCEŃ BISKUPICH ANDRZEJA SUSKIEGO BISKUPA TORUŃSKIEGOW dniu 4 października br. przypada 30 rocznica święceń biskupich Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego. Ustanowiony biskupem przez Papieża Jana Pawła II 14 sierpnia 1986 roku, konsekrowany w Katedrze Płockiej w dniu 4 października przez Prymasa Kardynała Józefa Glempa, od dnia 25 marca 1992 roku jest pierwszym Biskupem Toruńskim i obecnie jedynym biskupem diecezjalnym w Polsce, który przewodzi Kościołowi lokalnemu od momentu Jego erygowania przez Świętego Papieża Jana Pawła II Bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Ta wyjątkowa rocznica święceń biskupich wpisuje się również w jubileuszowy rok 25 lat istnienia Diecezji Toruńskiej. Uroczyste wspomnienie 30 rocznicy święceń biskupich przewidziane jest      w Katedrze Toruńskiej w środę 5 października 2016 roku. W tym dniu przypada też rocznica konsekracji Katedry, której Biskup Andrzej jest pierwszym Pasterzem. Dzielmy się tą radosną informacją w nadziei, że w uroczystej Eucharystii, którą odprawi biskup Andrzej w dnu 5 października o godz. 18.00 w Katedrze Toruńskiej, nie zabraknie licznie zgromadzonych wiernych świeckich, przedstawicieli różnych grup i stowarzyszeń religijnych, osób życia konsekrowanego, kapłanów i seminarzystów. W tym szczególnym dniu we wszystkich świątyniach diecezji podczas nabożeństw niech nie zabraknie modlitwy za naszego Biskupa Andrzeja. Tym samym najlepiej wyrazimy wdzięczność za dar Jego życia i ojcowskiej dobroci, której doświadczamy na co dzień, od momentu powstania diecezji. Prośmy także Pana Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata pasterskiej posługi w Diecezji.