W XIV Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Świętymi bądźcie”, 12 października 2014 roku podczas Mszy świętej o godz. 18.00 w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu czternastu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami.

Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany z imienia i nazwiska kandydat odpowiadał jestem, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Dariusz Żurański przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki oraz krzyż. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna Matki Bożej Zwycięskiej wzbogaciła się o nowych  ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci podziękowali, Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Po uczcie duchowej ksiądz proboszcz zaprosił nowo ustanowionych ministrantów wraz z ich rodzicami na agape do plebani.

Mamy nadzieję, że świadectwo życia św. Jana Pawła II oraz radość z posługi ministranckiej zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów o co żarliwie dobrego Boga prosimy.