Jak co roku uroczystość Bożego Ciała zgromadziła licznie wiernych , którzy chcieli oddać cześć Chrystusowi, Jego Najświętszemu Ciału i Krwi.  Udziałem w procesji dali świadectwo swojej wiary. Ulicami  naszej parafii szły dzieci, młodzież, rodzice, osoby starsze, bez względu na stan zdrowia – wszyscy pragnęli w tym dniu powiedzieć światu: jestem chrześcijaninem, wierzę w Chrystusa i Jego rzeczywistą obecność pod postaciami chleba i wina, kocham Go i chcę być zawsze blisko Niego. Modlitwą i śpiewem jednoczyli się we wspólnym wysławianiu Pana. 

Małgorzata Woźniak

Zdjęcia: Małgorzata Woźniak