Umiłowani Diecezjanie,
   Uroczystość Bożego Narodzenia jest pamiątką przyjścia na świat, Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Emanuela – „Boga z nami”. W narodzonym Zbawicielu jest z nami Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg jest z nami zawsze, w naszych sukcesach i niepowodzeniach, w zdrowiu i chorobie, w pielgrzymowaniu przez doczesność i na całą wieczność. Potwierdza to Jezus, gdy mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20). Każdego roku możemy więc przeżywać Boże Narodzenie nie tylko jako wspomnienie wydarzenia odległego w czasie, ale również jako wydarzenie współczesne. Chrystus bowiem wciąż do nas przychodzi, uobecnia się pośród nas cicho i niepostrzeżenie, podobnie jak tamtej cichej i świętej nocy w Betlejem. Jego przyjście przynosi zawsze pokój i radość ludziom dobrej woli, w których Bóg sobie upodobał.
   Skoro Bóg jest z nami, to należy zapytać, czy jesteśmy z Nim. Chrystus do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli (por. J 1,10). Odwracanie się od Boga i Jego zbawczej woli jest również zjawiskiem naszego czasu. Sługa Boży Jan Paweł II niejednokrotnie ze smutkiem mówił o tych, którzy żyją tak jak gdyby Bóg nie istniał. W czasach nasilonej propagandy ateistycznej, uderzającej zwłaszcza w chrześcijaństwo, potrzebna jest nam szczególna wrażliwość na słowa Chrystusa: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4).
   U progu nowego roku duszpasterskiego, przeżywanego pod hasłem „W komunii z Bogiem”, życzymy Wam, siostry i bracia, wytrwałej wiary, nadziei i miłości, owych nadprzyrodzonych więzi z Bogiem, które są fundamentem zdrowych relacji między ludźmi, otwierających nas na lepszy świat.
   Na drodze komunii z Bogiem i bliźnimi towarzyszymy Wam modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

+ Andrzej Suski
+ Józef Szamocki

Toruń, Boże Narodzenie 2010 roku