W niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia br. podczas Mszy św. o godz. 11.30 ks. kan. Dariusz Żurański, proboszcz parafii ustanowił 7 nowych ministrantów. Po kazaniu Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Paweł Wróblewski poprosił „ Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami” i przedstawił kandydatów, którzy wyczytani kolejno stanęli przed ołtarzem, wyrażając przez to chęć zostania ministrantem. Nowi ministranci w naszej parafii to : Konrad Pietrzak, Piotr Antczak, Aleksander Kita, Adam Kuskowski, Dominik Ciesielski, Jakub Bożek i Jan Bożek. Po przypomnieniu chłopcom na czym polega służba przy ołtarzu ks. Proboszcz nałożył kandydatom kołnierze, na znak, że zostali włączeni do grona ministrantów. Następnie nowo mianowani ministranci złożyli przyrzeczenie, że święte czynności będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie.

Ks. Krzysztof Adamski