Drodzy Parafianie i Sympatycy

   Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Ten, kto wierzy patrzy na tajemnicę zwycięstwa Chrystusa, na Jego zmartwychwstanie. Niech zatem zwycięstwo naszego Zbawcy wlewa w nas nadzieję i wiarę, niech umacnia pokojem nas i naszych bliskich. Życzymy także Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, aby Zmartwychwstały Chrystus dodawał sił i mocy do trwania w wierze.

Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem
Ksiądz Prałat i Księża pracujący w parafii