Dnia 2 maja 2006 r. odbyło się w Częstochowie zebranie Rady Stałej i biskupów diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik.
   1. W ostatnich dniach maja powitamy na polskiej ziemi Ojca św. Benedykta XVI. Biskupi zachęcają do podjęcia intensywnych przygotowań do tego wielkiego wydarzenia religijnego i proszą o gorącą modlitwę w tej intencji w parafiach i wspólnotach zakonnych. Apelują również do wszystkich wiernych, aby dostosowali rytm życia w tych dniach do tego wydarzenia. Media będą przekazywać relacje z wizyty apostolskiej, zechciejmy zarezerwować czas na duchowe włączenie się w jej przebieg. Nade wszystko jednak biskupi zachęcają do osobistego udziału w spotkaniach z Ojcem św. Benedyktem XVI.
   2. Przeżywamy początek maja, miesiąca maryjnego. Pamiętamy o 350-leciu oddania Polski pod opiekę Matki Bożej przez króla Jana Kazimierza, 25. rocznicy zamachu na Ojca św. Jana Pawła II oraz o 25. rocznicy odejścia do domu Ojca Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wzorem Maryi zechciejmy w miesiącu Jej poświęconym otworzyć się na orędzie ewangeliczne następcy św. Piotra Benedykta XVI, który odwiedzi sanktuaria maryjne na Jasnej Górze i w Kalwarii Zebrzydowskiej. W maju odbywają się również egzaminy maturalne. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszej młodzieży stojącej przed wyborem drogi życiowej, w tym także do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego.
   3. Biskupi jako pasterze Kościoła wyrazili uznanie i podziękowanie za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja. Nastąpił znaczący postęp w ustaleniu właściwych relacji prawnych między Warszawską Prowincją Redemptorystów oraz Konferencją Episkopatu Polski, czego wyrazem jest przyjęcie tekstu umowy przygotowanej przez Zespół Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja i przedstawicieli ojców redemptorystów. Nieuregulowane umową zagadnienia, dotyczące Radia Maryja a także innych mediów katolickich będą przedmiotem prac kompetentnych zespołów.
   4. Biskupi z aprobatą przyjęli ustanowienie Medalu Zasługi za Dzieła Apostolstwa przyznawanego przez Akcję Katolicką w Polsce.
   Liturgicznym zakończeniem zebrania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych było poświęcenie „Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” wzniesionego przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego oraz uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
   Na owocne przeżywanie obecności Ojca św. Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie i na codzienny trud naszych Rodaków biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
oraz biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, 3 maja 2006 r.