7 października przeżywaliśmy Święto Matki Bożej  Różańcowej, zwanej Zwycięską, na cześć  zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad Turkami pod Lepanto.  Tego dnia Ksiądz Proboszcz Dariusz Żurański przewodniczył porannej mszy świętej  w kościele Św. Józefa, transmitowanej przez  Radio Maryja i wygłosił okolicznościowe kazanie. Odpust parafialny poprzedziło trzydniowe, duchowe przygotowanie. 6 października, tradycyjnie, odmówiliśmy w ciągu dnia wszystkie części Różańca Świętego.  Sumie odpustowej przewodniczył Ksiądz Patryk Frankiewicz, nasz niedawny wikariusz , a obecnie proboszcz parafii  w Dębowej Łące.
W koncelebrze brali udział księża dekanatu drugiego. Gościliśmy również  księdza proboszcza parafii prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja. Na koniec Prezydent Miasta Torunia, nasz parafianin, złożył życzenia i wręczył Księdzu Proboszczowi prezent w postaci lekcjonarzy.  

Małgorzata Woźniak