Ogłoszenia Duszpasterskie
I Niedziela Wielkiego Postu B

  1. Trwa Wielki Post – czas refleksji i pokuty. Serdecznie prosimy Parafian o zachowanie szczególnego charakteru tego okresu także w domach rodzinnych.
  2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki: dla dzieci o g. 16.3o, dla dorosłych o 17.3o, a dla młodzieży – o 19.oo, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o g. 17.15. Za udział w tych nabożeństwach – będąc w stanie łaski uświęcającej – można uzyskać odpust zupełny.
  3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszamy na katechezę sakramentalną, która odbędzie się w sobotę w kościele, w dwóch grupach: o g. 9.oo i 10.oo.
  4. W następną niedzielę po Mszy św. o g. 15.oo odbędzie się w kościele spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania.
  5. W każdą niedzielę w kościele o g. 8.oo śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy Parafian do wspólnej modlitwy.
  6. Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w kościele jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do trwania na modlitwie przed Panem Jezusem!
  7. Przed kościołem można nabyć Niedzielę, Naszą Wspólnotę i inne czasopisma religijne. Rozprowadzane są też ulotki informujące i zachęcające do przekazania 1% z podatku na rzecz działalności charytatywnej Caritas.
  8. Papieska intencja modlitewna na marzec:
    Aby młodzi, którzy szukają sensu życia, otaczani byli zrozumieniem i szacunkiem, i spotkali na swej drodze cierpliwych i pełnych miłości przewodników.