1. Dziś kończymy Misje Święte w naszej parafii rozesłaniem do ewangelizacji, zgłoszeniem do ruchów kościelnych.
  2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki Wielkiego Postu: dla dzieci o g. 16.3o, dla dorosłych o 17.3o, a dla młodzieży – o 19.oo, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o g. 17.15. Za udział w tych nabożeństwach – będąc w stanie łaski uświęcającej – można uzyskać odpust zupełny.
  3. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w sobotę o g. 15.3o w salce.
  4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 15.oo w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania.
  5. Papieska intencja modlitewna na marzec:
    „Aby Słowo Boże było coraz bardziej słuchane,
    kontemplowane, miłowane i przeżywane”.