1. Składamy serdeczne: „Bóg zapłać” za złożone ofiary na fundusz inwestycyjny. Istnieje możliwość składania ofiar także w ciągu tygodnia na tacę. Koperty są wyłożone w kościele.
  2. Dziś rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów świeckich. W naszej modlitwie nie zapomnijmy o tej ważnej intencji, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.
  3. W poniedziałek zapraszamy na próbę chóru po mszy wieczornej.
  4. We wtorek po wieczornej Mszy św. w salce odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Wilna. Serdecznie zapraszamy.
  5. Spotkanie przygotowujące do małżeństwa i rodziny dla klas drugich ponadgimnazjalnych odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 a dla klas pierwszych w piątek o godz. 19.00.
  6. W sobotę przeżywać będziemy rocznicę wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI. Modlitwa nasza niech nieustannie wspiera posługę następcy św. Piotra.
  7. W związku z dużą ilością intencji mszalnych przyjmowanych w ostatnim czasie a świadczącą o naszej pamięci o żywych i zmarłych członkach naszych rodzin serdecznie prosimy o wcześniejsze rezerwowanie Mszy szczególnie związanych z rocznicami i jubileuszami.
  8. Przed kościołem można nabyć nowy numer „Niedzieli”, „Naszą wspólnotę” i inne czasopisma religijne.
  9. Intencje papieskie na miesiąc kwiecień: „Aby chrześcijanie, również w trudnych i złożonych sytuacjach współczesnego społeczeństwa, niestrudzenie głosili swoim życiem, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju”.