1. Niedzielą Trójcy Najświętszej zakończył się czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. Wszystkim, którzy nie dopełnili tego obowiązku przypominamy, że jest to poważne naruszenie porządku moralnego i zaniedbanie przykazania kościelnego.
  2. Trwa miesiąc maj, miesiąc poświęcony modlitwie maryjnej. Wraz z Matką Bożą upraszamy potrzebne nam łaski: codziennie o godz. 17.30.
  3. W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa (Boże Ciało). Procesja pod przewodnictwem ks. biskupa wyruszy z katedry po Mszy Świętej o godz. 9.00 i przejdzie do kościoła Chrystusa Króla. Służba liturgiczna, dziewczynki sypiące kwiaty, poczty sztandarowe i dzieci pierwszo komunijne ustawiają się przy wejściu do katedry.
       W naszym kościele Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 12.00, 13.00, 15.00 i 18.00. Przypominamy, że obecność na Mszy świętej w tym dniu jest obowiązkiem katolika!

  4. 8 czerwca o godz. 18.45, w 9 rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, odbędzie się w naszym kościele koncert. Solistką będzie pani Agnieszka Morisson z Torunia – sopran, na organach zagra pan Jan Bokszczanin z Warszawy. Wystąpi też Chór Wydziału Teologicznego UMK „Tibi Domine” pod dyrekcją ks. Mariusza Klimka. Już dziś serdecznie zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu.
  5. Organizujemy parafialny wyjazd młodych na Spotkania lednickie w sobotę 7 czerwca. Wyjazd o godz. 7.oo spod kościoła. Koszt 30 zł (z pakietem i ubezpieczeniem). Zapisy w zakrystii
  6. Przed kościołem można nabyć nowy numer „Niedzieli”, „Naszą wspólnotę” i „Zwiastun Różańcowy” w cenie 50 groszy.
  7. Intencje papieskie na miesiąc maj: „Aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.”