1. W dniach 1-8 XI za pobożne nawiedzenie cmentarza i mówienie tam modlitwy za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.
  2. W listopadzie nie odbędzie się zbiórka inwestycyjna. Chcących wesprzeć dzieła parafialne finansowo prosimy o składanie kopert na kolektę.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca: w pierwszy czwartek modlić się będziemy o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, w pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi świętej dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00 dla dorosłych od godz. 17.00. Katecheza dla dorosłych na temat: „I Przykazania kościelnego” odbędzie się w piątek po wieczornej Mszy Świętej.
  4. W sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Ewentualne nowe zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.
  5. Przyjmujemy nadal wspominki za zmarłych. Podajemy dzień i godzinę ich odmówienia. Pamiętajmy, że modlitwa i ofiara Mszy Świętej jest najwspanialszym darem dla zmarłych.
  6. Intencje papieskie na miesiąc listopad: „Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych, umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz by służyć.”