1. Przez cały czas przyjmujemy w zakrystii intencje modlitw za zmarłych (wypominki). Podajemy dzień i godzinę ich odmówienia. Formularze są wyłożone z przodu i pod chórem kościoła. Pamiętajmy o modlitewnej pamięci dla zmarłych.
  2. Do 8 XI włącznie za pobożne nawiedzenie cmentarza i mówienie tam modlitwy za zmarłych, można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych. Przypominamy, że w ciągu jednego dnia można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.
  3. Chórzystów zapraszamy na próbę jutro po Mszy św. wieczornej.
  4. Wspólnotę Nieustającego Różańca zapraszamy na Mszę św. we wtorek na godz. 18.00.
  5. Uczniów z klas II gimnazjum zapraszamy na spotkanie w środę na godz. 16.30 lub 19.00. Spotkanie dla I gimnazjum ze względu na święto państwowe odbędzie się w przyszłym tygodniu.
  6. Uczniów z klasy III gimnazjum oraz wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie w środę na godz. 16.30 do kościoła.
  7. Uczniów z II klas ponadgimnazjalnych zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00 w salce parafialnej.
  8. W piątek Klub Seniora obchodzi jubileusz 5-lecia działalności w naszej parafii. Dlatego wszystkich klubowiczów starszych i młodszych zapraszamy na Mszę św. w piątek na godz. 15.00. Po Eucharystii odbędzie się uroczyste spotkanie w salce.
  9. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkich chrześcijan mieszkających w Sudanie Południowym. Również na ich potrzeby będzie przeprowadzona zbiórka przed kościołem. Także w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne naszej diecezji. Polecamy je Waszej ofiarności.
  10. Organizujemy pielgrzymkę samolotową do Ziemi Świętej w dniach 15-22 kwietnia w przyszłym roku. W planie pielgrzymki znajdą się miejsca związane z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa, m.in.: Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Błogosławieństw, Jerozolima. Koszt pielgrzymki to 2000 zł i 500 USD. Szczegółowe informacje i zapisy uczestników u ks. Mariusza. Prosimy także, aby już na początku listopada dokonać pierwszej wpłaty w wysokości 500 zł.
  11. Przed kościołem można nabyć nowy numer tygodnika „Niedziela”, „Naszą Wspólnotę” oraz inne czasopisma religijne.