Drodzy Parafianie i Sympatycy
   Po 40 dniach Wielkiego Postu radujemy się zwycięstwem Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo dokonało się podczas nocy, którą dziś nazywamy Wielką Nocą. Jest to triumf miłości i życia, nad rozpaczą śmierci i doczesności.
   Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas chrześcijan wielkim świętem wiary i nadziei. Choć czeka nas śmierć i odejście z tego świata, to jednak patrzymy w przyszłość, w życie wieczne. Ten, kto wierzy patrzy na tajemnicę zwycięstwa, na zmartwychwstanie Pana.
   Niech zatem zwycięstwo Chrystusa wlewa jeszcze mocniej w nas nadzieję i wiarę, niech umacnia pokojem nas i naszych bliskich. Życzymy także Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, aby Pan dodawał sił i mocy do trwania w wierze.
Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem
Ksiądz Prałat i Księża pracujący w parafii