15 września 2018r. pielgrzymi naszej parafii uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w Nadzwyczajnym Roku Józefa Kaliskiego, ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Po odsłonięciu cudownego obrazu wierni wysłuchali konferencji na temat św. Józefa,
po czym w skupieniu mogli oddać się  indywidualnej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Świętej Rodziny. O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota. Ukoronowaniem pielgrzymki było czuwanie modlitewne, podczas którego, pod przewodnictwem ks. dr Artura Szymczyka przedstawiciela Toruńskiej Kurii Diecezjalnej, odmówiono  akt zawierzenia przygotowany przez bpa Wiesława Śmigla.

Oddanie się Diecezji Toruńskiej pod opiekę św. Józefa

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa
i na Oblubieńca Maryi, naszej Matki i Królowej!  Kościół święty, Ojczyzna nasza i nasze rodziny stają obecnie w obliczu nowych i trudnych zadań.  Zdając sobie z tego sprawę i ufając Twojemu możnemu orędownictwu, uciekamy się do Ciebie!

Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy. Tobie oddajemy pod opiekę wiernych Diecezji Toruńskiej, nasze rodziny, parafie, kapłanów i osoby konsekrowane!

Racz przyjąć nasze życie i wysłuchaj prośby, które do Ciebie pokornie zanosimy.  Dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.  Naucz nas mężnie bronić wiary i chrześcijańskich obyczajów; uczyń nas wiernymi, odpowiedzialnymi i kochającymi małżonkami.

Dopomóż, byśmy byli troskliwymi, wrażliwymi i roztropnymi rodzicami. Pomagaj nam, byśmy każde nowe życie przyjmowali jak dar od Boga i szanowali człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Obdarz nas mądrością i odwagą w dobrym wychowaniu młodego pokolenia.  Spraw, by z naszych rodzin i parafii nigdy nie zabrakło powołań do małżeństw chrześcijańskich, kapłaństwa Chrystusowego i do życia konsekrowanego!

Święty Józefie wybacz nasze słabości i dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij nas pod swoją Ojcowską opiekę.

Chcemy być Twoimi wiernymi dziećmi. Wskazuj nam drogę do Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej. Prowadź do Jezusa Chrystusa, którego wybieramy jako Pana i Króla naszych serc! Dopomóż byśmy wzorowali się na Świętej Rodzinie
z Nazaretu, a z naszych rodzin uczynili domowy Kościół, pełen wiary, nadziei i miłości!

Patronie Kościoła świętego i Opiekunie Ojczyzny naszej, Mężu Sprawiedliwy, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i naszą Ojczyznę w niezachwianej wierności zasadom Kościoła katolickiego, zachowaj nas
w sprawiedliwości i miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i nasze rodziny. Amen!

Małgorzata Woźniak

Zdjęcia wykonała:  Anna Głos z redakcji „Niedzieli” i „Katolickiego Torunia”