Przewielebny Księże Proboszczu!

Z racji Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wypływającą z głębi serca. Dziękuję Księdzu Proboszczowi i całej wspólnocie parafialnej Matki bożej Zwycięskiej w Toruniu za okazaną mi życzliwość oraz wsparcie duchowe i materialne podczas mojego urlopu w Polsce. Wasza pomoc jest ogromna i bez niej moja posługa misyjna nie byłaby możliwa. W ramach wdzięczności zapewniam Was o codziennej modlitwie, a także pokornie o nią proszę. Mam także głęboką nadzieję, że Chrystus, który powierzył swojemu Kościołowi troskę o misyjne dzieła, będzie Was wspierał swoją łaską i obfitym błogosławieństwem.

Z wyrazami szacunku i gorącymi pozdrowieniami 

ks. Adam Czerwiński, misjonarz
z Kuby.