Caritas Diecezji Toruńskiej, szczególnie w imieniu dzieci, dla których przeznaczona jest akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, wyraża serdeczne Bóg Zapłać Duszpasterzom i Wiernym Diecezji Toruńskiej za udział w tej akcji. Dzięki wrażliwości serc zdołaliśmy rozprowadzić blisko 50.000 małych świec i ponad 10.000 dużych na łączną kwotę blisko 160.000 zł. Tradycyjnie środki te wykorzystamy na organizowanie pomocy kierowanej do dzieci i młodzieży potrzebującej i ich rodzin w formie pracy świetlic, doraźnej pomocy materialnej, akcji letniej i pomocy na początku roku szkolnego. Bóg Zapłać.

Ks. Daniel Adamowicz
Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej