Ministrant roku 2013

Bł. Jan Paweł II niegdyś  tak wypowiedział się na temat ministrantów i lektorów: „(…)Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, oby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie.”

Przez ostatni rok ministranci i lektorzy z naszej parafii rzetelnie wypełniali swoje obowiązki służąc do Mszy św., pełniąc różne funkcje podczas procesji fatimskich oraz Bożego Ciała. Ich udział w uroczystościach kościelnych jest nieoceniony. Podczas spotkań formacyjnych ministranci i lektorzy zaznajamiali się z tajnikami służby ministranckiej  Doceniając ich sumienność i obowiązkowość wyłoniono ministranta roku. Podstawowym kryterium wyboru stanowiły punkty, które ministranci i lektorzy zdobywali uczestnicząc w nabożeństwach. Po podliczeniu punktów okazało się, że tytuł ministranta roku 2013 zdobył  Kacper Kinstler, tuż za nim był Maciej Szalaty i Jakub Andrejczuk. Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom odbyła się w niedzielę 15 grudnia podczas Mszy św. o godz. 11.30. Ks. Dawid Urbaniak opiekun ministrantów i lektorów podziękował za sumienną służbę, a zwycięzcom wręczył nagrody.

Zachęcamy do wstępowania w szeregi ministrantów. Liturgia staje się piękniejsza i bardziej uroczysta kiedy przy ołtarzu służy grupa lektorów  i ministrantów. Chętni do służby przy ołtarzu mogą zgłaszać się w zakrystii przed Mszą św. o godz. 11.30 lub kontaktować się z ks. Dawidem Urbaniakiem.

Ks. Dawid Urbaniak