„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Te słowa towarzyszyły dzieciom z naszej parafii, które pod opieką ks. Łukasza, p. Tamary i czwórki rodziców w dniach 5 – 11 sierpnia uczestniczyły w wyjeździe rekolekcyjno – wypoczynkowym w Hartowcu.

Codziennie dzieci uczestniczyły we Mszy św., wspólnie się modliły, słuchały katechez.  Był czas na pracę w grupach i próby śpiewu – jako, że dzieci uczestniczące  w wypoczynku w większości śpiewają w scholi. Nie zabrakło też czasu na zabawy, konkursy, taniec i kąpiel w jeziorze.

Podczas wyjazdu do Brodnicy dzieci zwiedziły stadninę koni i miały okazję pojeździć konno, zwiedziły ruiny brodnickiego zamku oraz obejrzały wystawę gatunków roślin i zwierząt występujących na Pojezierzu Brodnickim.

W niedzielę 11 sierpnia na zakończenie rekolekcji dzieci i wychowawcy uczestniczyli we Mszy św. w kościele parafialnym w Hartowcu, wykonując wiele radosnych utworów dla zgromadzonych wiernych.

Dziękujemy Panu Bogu, za ten wspaniały czas  rekolekcji i wypoczynku.Za piękną pogodę oraz dobrych ludzi dzięki, którym wyjazd  mógł dojść do skutku.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi scholki. W ciągu roku szkolnego próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00. Prowadzone są przez p. Tamarę i p. Mateusza, naszego organista. Opiekunem jest ks. Łukasz. Swoim śpiewem dzieci uświetniają Mszę św. sprawowaną o godz. 11.30.