W ubiegłym roku  gościliśmy w naszej parafii s. Zygmuntę Karmelitankę, która przybyła do nas razem z ciemnoskórą zakonnicą z Burundii. Siostry opowiadały nam o radościach i troskach życia misyjnego. Zakonnica z Afryki  była jeszcze wtedy na wózku inwalidzkim z powodu postrzelenia w czasie napadu na misję.  Przybyła do Torunia i pod opieką siostry Zygmunty poddała się leczeniu. Pod koniec ub. roku powróciła do Burundii. Podczas pobytu Sióstr, bardzo obficie wsparliśmy wtedy jako Parafia  misje, co pozwoliło, dać początek nowej placówce misyjnej.  W grudniu na misje powróciła już sędziwa bo prawie 76 letnia siostra Zygmunta, na jej podróż do Afryki przekazaliśmy kolejne pieniądze przy różnych okazjach składane na misje.  Siostra Zygmunta swoim zwyczajem od razu zabrała się do pracy. Przesyła nam pierwsze fotki. Pragniemy również tę misję objąć naszą modlitewną i materialną pomocą. Pierwsze pozdrowienia z misji: Czcigodny Księże Proboszczu. Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia z ziemi afrykańskiej która ma kolor podobny do dobrze wypalonej cegły. Przesłałam kilka zdjęć z prac przygotowawczych pod budowę. Dzieci bardzo cieszą się że będą mieć szkołę. Dziękują bardzo  a my z nimi