W sobotę 10-go listopada Klub Seniora obchodził wigilię swoich szóstych już urodzin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował dla klubowiczów i sympatyków nasz nowy opiekun duchowy – ks. Dawid Urbaniak. W ciepłych słowach homilii zapewniał on o potrzebie brania dobrego przykładu życia przez dzieci i młodzież od osób starszych oraz o wielkim wkładzie, jakie wnoszą starsi ludzie w budowę nowego, lepszego życia na ziemi w komunii z Panem Bogiem i z innymi ludźmi.

Piękną oprawę muzyczną Eucharystii zapewniły dziewczęta udzielające się od lat w scholi parafialnej – Michalina, Martyna, Natalia i Patrycja , śpiewające przy udziale i akompaniamencie gitarowym założycielki scholi – Karoliny.

Po Eucharystii przeszliśmy na poczęstunek do salki w Domu Parafialnym, gdzie dołączyli do nas wszyscy kapłani posługujący w naszej parafii. Po krótkim przywitaniu i podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia, nastąpiła część biesiadno-wspomnieniowa. Rozpoczęliśmy od tortu, a zastawione wszelkim, przyniesionym przez nas dobrem stoły, zachęcały do częstowania się.

Podczas krótkiej prezentacji multimedialnej przypomnieliśmy sobie, co robiliśmy przez sześć lat działania naszej małej wspólnoty. Spotkania, wycieczki, pielgrzymki, przygotowywane wspólnie jasełka, misteria i inne ważne wydarzenia parafialne skupiają nas w naszym kościele i wokół spraw, którymi żyjemy jako chrześcijanie i Polacy, a więc wzorem Pana Jezusa, ludzie otwarci na otaczający nas świat i na siebie nawzajem.

Nawiązując do święta Niepodległości Polski włączyliśmy w to nasze spotkanie pieśni patriotyczne, przygotowane na ten dzień przez Marysię i Bogdana Major. Bogdan opowiadał o okolicznościach powstawania poszczególnych pieśni i o ich autorach, a następnie wszyscy śpiewaliśmy je. Wspaniałe basy i tenory naszych księży sprawiały, że pieśni niosły się echem po okolicy. Znajome dźwięki sprowadziły do nas ks. Prałata, który pomimo niedogodności, związanych z przebytym rano zabiegiem, postanowił do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, dotyczącą armii gen. Andersa i przełamania oporu Niemców przez siły alianckie pod Monte Cassino.

Niepowtarzalna atmosfera święta Klubu Seniora na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim kapłanom i przyjaciołom za obecność wśród nas w tym szczególnym dniu.

Wiesława