Choć za oknami coraz bardziej widać jesień, wszystko umiera przygotowując się na zimowe mrozy to dzieci i młodzież z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu coraz bardziej budzi się do podejmowania nowych inicjatyw w parafii. Ministranci coraz liczniej służą do Mszy św., a dzieci garną się do śpiewania w parafialnej scholi dziecięcej i do działania w kole misyjnym.

Podczas wielu obowiązków musi być także czas na wypoczynek i integrację. Dzieci i młodzież z naszej parafii wybrały się w sobotę 27 października na wspólne łyżwy. O godzinie 16.00 na lodowisku „Mentor” przy ulicy Grudziądzkiej zebrały się 53 osoby. Wszyscy uczestnicy z uwagą i ostrożnością wykonywali pierwsze ruchy na lodzie, jednak po kilku chwilach wielu poczynało sobie bardzo odważnie. Opiekę nad dziećmi sprawowali księża wikariusze ks. Dawid i ks. Łukasz, studenci oraz rodzice. Dla dzieci była to piękna, radosna nagroda za gorliwą służbę Panu Bogu i zachęta do tego, aby podejmować kolejne ciekawe inicjatywy w parafii. Był to piękny czas integracji dzieci i młodzieży, ministrantów i dzieci z parafialnej scholi. W planach są kolejne ciekawe inicjatywy, zarówno służące ewangelizacji jak i dobrej współpracy i wypoczynkowi.

Karolina Wąsicka