Kiedy Matka Boża Gietrzwałdzka wzywa to nic nie może stanąć na przeszkodzie. 

Już czternasty raz wyruszyła w tym roku piesza pielgrzymka rodzin z Łomianek do Gietrzwałdu. Wspólnota Nieustającego Różańca naszej parafii  od kilku lata przyłącza się do niej  duchowo. W bieżącym  roku uczestniczyło w tym dziele 30 osób. Codziennie należało wziąć udział we Mszy Świętej oraz odmówić jedną część Różańca Świętego, Litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, Litanię do Świętego Józefa oraz  modlitwę za dusze czyśćcowe.  Zorganizowano również pielgrzymkę autokarową, której uczestnicy dnia 5 lipca przyłączyli się do pielgrzymów pieszych w miejscowości Łajsy, aby po wspólnym przejściu ostatniego odcinka powitać Matkę Bożą w Jej Gietrzwałdzkim Sanktuarium. Po przybyciu na miejsce, oddaniu pokłonu Matce Bożej w miejscu objawienia, nasza grupa odprawiła Drogę Krzyżową. Następnie po Koronce do Miłosierdzia Bożego rozważaliśmy Trzecią Boleść Matki Bożej – szukanie przez trzy dni Pana Jezusa, w intencji o uświęcenie życia duchowieństwa oraz święte, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O godzinie 16.00 uczestniczyliśmy we mszy Świętej , której przewodniczył ksiądz Jan Spólny  ogólnopolski koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego. Na zakończenie modliliśmy się na dróżkach Maryjnych rozważając Tajemnice Światła Różańca Świętego. Podczas całego dnia polecaliśmy Bogu, przez ręce Matki Bożej Gietrzwałdzkiej wszystkie intencje pielgrzymów duchowych, naszą parafię i jej kapłanów. Wieczorem, w radosnej atmosferze wróciliśmy do domu. 

Małgorzata Woźniak