ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE OJCA ŚWIĘTEGO DO POLSKI

   Organizatorzy spotkań z Ojcem Świętym zapraszają wiernych naszej diecezji do udziału w pielgrzymce Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Proponowane miejsca spotkań i udziału w celebrze to:

  • Warszawa – 26 maja, Msza święta na Placu Piłsudskiego o godzinie 9.30,
  • Kraków – 27 maja, spotkanie z młodzieżą na Błoniach godzinie 18.30,
  • Kraków – 28 maja, Msza święta na Błoniach o godzinie 9.30.

Z przyczyn porządkowych realizowane będą tylko zgłoszenia przekazane przez Kurie Diecezjalne, nie będą natomiast rozpatrywane samodzielne zgłoszenia parafii bądź grup wiernych. Organizatorzy proszą o nadesłanie dokładnych danych dotyczących udziału w tych spotkaniach, dlatego Księża Proboszczowie winni do dnia 25 marca przesłać na załączonym formularzu na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Toruniu następujące informacje:

  1. Liczba uczestników
  2. Spis kapłanów
  3. Planowany środek transportu, pociągi, autokary (liczba), samochody osobowe (liczba)
  4. Zamówienie modlitewników (3 złote) i śpiewników (2 złote) – dotyczy tylko Krakowa!
Ks. Adam Ceynowa
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego