Tradycyjna Pielgrzymka z Torunia do Górska z okazji XXII rocznicy śmierci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w II-gą niedzielę października, dnia 8. 2006 r.
   Program pielgrzymki rozpocznie się o godz. 12.00 – Mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu, następnie wyjście na trasę do Górska. Różaniec w drodze; program okolicznościowy w kościele w Przysieku, modlitwy o rychłą beatyfikację przy Krzyżu uprowadzenia i zakończenie pielgrzymki. Powrót indywidualnie lub autokarem. Informacje pod numerem tel. 0 694 960 846.
   Uprasza się Duszpasterzy o podanie tej informacji z ambony i zachęcenie Torunian do udziału w tej pielgrzymce.

Ks. Józef Nowakowski