Drodzy Siostry i Bracia!
   Ludzie Pracy w całej Polsce!
   Drodzy Duszpasterze Ludzi Pracy!
   Polska i Polacy, Polski Świat Pracy był taki sam przed dwudziestu czterema laty w roku 1983, gdy Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko zorganizował pierwszą pielgrzymkę tego środowiska na Jasną Górę do swojej Matki i Królowej. Byliśmy tacy sami, wierni Polacy, choć zupełnie inny był otaczający nas świat społeczno-polityczny. Inny był system gospodarczy. Inny był kształt organizacyjny państwa. Te sprawy nie były nam obojętne. Świadczy o tym pięćdziesiąta rocznica Dramatu Po¬znańskiego Czerwca i krwawego stłumienia protestu Robotników Radomskich sprzed 30-tu lat. Naród, zwłaszcza Świat Pracy walczył o Boga, o godność człowieka, o jego wolność, o sprawiedliwość i o chleb. To robotnicze środowisko było głównym organi¬zatorem tych protestów.
   Przy tych wartościach, głęboko chrześcijańskich pragniemy i dziś pozostać. Nigdy nie walczyliśmy z człowiekiem – jak powiedział Jan Paweł II (Gdańsk-Zaspa 12 czerwca 1987) – ale o człowieka i jego prawa. Nadal trzeba podejmować troskę o miejsca pracy, o godne warunki pracy, o właściwe wynagrodzenie za pracę. Tego wszystkiego nas uczył Jan Paweł II w swych encyklikach społecznych.
   Wolność Ojczyzny jest faktem i za to dziś Bogu dziękujemy, ale w naszej wol¬nej Ojczyźnie pragniemy żyć godnie. Z niepokojem patrzymy na miliony młodych Polaków, którzy szukają pracy poza własnym krajem.
   W czasie Pielgrzymki Ludzi Pracy chcemy wszystkie te sprawy polecać Bogu przez pośrednictwo naszej Matki i Królowej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Spo¬łecznej.
   Pielgrzymce, oprócz Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy będą przewodniczyć Pasterze Diecezji Poznańskiej i Diecezji Radomskiej. W sobotę, 16 września wieczo¬rem o godzinie 19.00 – Mszy świętej będzie przewodniczył Biskup Radomski a w nie¬dzielę 17 września Arcybiskup Poznański.
   Zapraszam wszystkich Ludzi Pracy, a także Przedsiębiorców. Wszyscy musimy stanowić jedną rodzinę. Gospodarka wolnorynkowa wcale nie zwalnia z troski o czło¬wieka pracy. A ludziom pracy wcale nie jest obojętny dobry rozwój przedsiębiorstwa. To nasza wspólna sprawa.

Gdańsk, dnia 19 lipca 2006 r

Z wyrazami szacunku
+ Abp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy