Kolędy uzupełniające przesunięte zostały ze środy 30 stycznia na sobotę 2 lutego 2013 r. Podyktowane jest to dużą ilością zgłoszeń. W dzień powszedni, kiedy rozpoczynamy kolędy od godz. 16.00 nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do wszystkich wiernych. Dlatego wybraliśmy sobotę 2 lutego. Kolędy rozpoczną się od godz. 14.00. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Dziękujemy jednak tym wszystkim, którzy nie mogli przyjąć kolędy                                 w wyznaczonym terminie i poprosili o termin uzupełniający. To budujące świadectwo wiary parafian, którzy chcą, aby Boże Błogosławieństwo spoczęło w ich rodzinach.

Z wyrazami szacunku

Wasi Duszpasterze

Plan Kolęd