Drodzy Parafianie, Drodzy Sympatycy

W małym Świętym Dzieciątku Bóg daje nam Zbawiciela.
On przychodzi, aby nas zbawić.
Niech Gwiazda Betlejemska, która zaprowadziła pasterzy
do nowonarodzonego Króla,
zwiastuje i nam w sercu na nowo
tę Dobrą Nowinę.
Niech rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
niech umocni nadzieją, łaską i Bożym błogosławieństwem.
Nowy 2012 Rok niech także obfituje w Bożą opiekę.

Z serdecznymi życzeniami i pamięcią w modlitwie
Ksiądz Prałat i wszyscy Księża