OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy trudny czas walki z koronawirusem. Księża Biskupi zachęcają, abyśmy w tym czasie pozostawali w domach i trwali na modlitwie, prosząc o ustanie pandemii. Zostały również wprowadzone obostrzenia dotyczące ilości osób uczestniczących we Mszy św. w kościele – tj. do pięćdziesięciu osób. Musimy więc odpowiednio zorganizować odprawianie Mszy św. gdy przybędzie na nie powyżej 50 osób. Postaramy się nagłośnić teren przed kościołem. W razie potrzeby będziemy odprawiali równolegle Msze św. w pomieszczeniach parafialnych lub na wolnym powietrzu w ogrodzie parafialnym, gdzie liczba uczestników Mszy św. może być większa. Sytuacja jest dynamiczna i na bieżącą będziemy informowali Wiernych na stronie  internetowej. Bóg zapłać wszystkim za zrozumienie. 
  2. Do 29 marca nie będziemy odprawiali w niedziele o godz. 17.00  Gorzkich Żali oraz w piątki Drogi Krzyżowej.
  3. W dni powszednie zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. osoby, które na ten dzień zamówiły intencje. 
  4. Raz jeszcze zachęcamy do przestrzegania wszystkich państwowych i kościelnych zaleceń, które mają przyczynić się do pokonania pandemii koronawirusa.

     Boże, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!