Chcą służyć przy ołtarzu

Chcą służyć przy ołtarzu

W niedzielę Dobrego Pasterza 22 kwietnia br. podczas Mszy św. o godz. 11.30 ks. kan. Dariusz Żurański, proboszcz parafii ustanowił 7 nowych ministrantów. Po kazaniu Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Paweł Wróblewski poprosił „ Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami” i przedstawił kandydatów, którzy wyczytani kolejno stanęli przed ołtarzem, wyrażając przez to chęć zostania ministrantem. Nowi ministranci w naszej parafii to : Konrad Pietrzak, Piotr Antczak, Aleksander Kita, Adam Kuskowski, Dominik Ciesielski, Jakub Bożek i Jan Bożek. Po przypomnieniu chłopcom na czym polega służba przy ołtarzu ks. Proboszcz nałożył kandydatom kołnierze, na znak, że zostali włączeni do grona ministrantów. Następnie nowo mianowani ministranci złożyli przyrzeczenie, że święte czynności będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie.

Ks. Krzysztof Adamski

Ministranci wystartowali….

Ministranci wystartowali….

Rozpoczął się nowy rok szkolny, katechetyczny i formacyjny. Z tej okazji Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii wraz z rodzicami spotkała się 5 września 2015 roku  w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą o godz. 10.00. Eucharystii przewodniczył ks. Dawid Urbaniak dziękując Bogu za udane wakacje, prosząc o Boże błogosławieństwo dla LSO oraz o liczne i święte powołania kapłańskie z naszej wspólnoty parafialnej. Po uczcie duchowej zwiedziliśmy nowoczesne  muzeum multimedialne interaktywne poświęcone pamięci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona „Solidarności”. Następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego gdzie mogliśmy podziwiać kapelusz pierwszego toruńskiego starosty, maselniczki, żelazka, chomąta i wiele innych eksponatów. Na zakończenie zasiedliśmy do wspólnego stołu i zajadaliśmy się pizzą. Pragnę podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania naszego wspólnego pobytu w Górsku. Liturgicznej Służbie Ołtarza w nowym roku formacyjnym życzę Bożego błogosławieństwa.

Ks. Dawid Urbaniak

Króluj Nam Chryste!

Króluj Nam Chryste!

W XIV Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Świętymi bądźcie”, 12 października 2014 roku podczas Mszy świętej o godz. 18.00 w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu czternastu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami.

Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany z imienia i nazwiska kandydat odpowiadał jestem, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Dariusz Żurański przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki oraz krzyż. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna Matki Bożej Zwycięskiej wzbogaciła się o nowych  ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci podziękowali, Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Po uczcie duchowej ksiądz proboszcz zaprosił nowo ustanowionych ministrantów wraz z ich rodzicami na agape do plebani.

Mamy nadzieję, że świadectwo życia św. Jana Pawła II oraz radość z posługi ministranckiej zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów o co żarliwie dobrego Boga prosimy.

 

 

Radość ze Służenia Bogu

Radość ze Służenia Bogu

Ministrant roku 2013

Bł. Jan Paweł II niegdyś  tak wypowiedział się na temat ministrantów i lektorów: „(…)Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, oby modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie.”

Przez ostatni rok ministranci i lektorzy z naszej parafii rzetelnie wypełniali swoje obowiązki służąc do Mszy św., pełniąc różne funkcje podczas procesji fatimskich oraz Bożego Ciała. Ich udział w uroczystościach kościelnych jest nieoceniony. Podczas spotkań formacyjnych ministranci i lektorzy zaznajamiali się z tajnikami służby ministranckiej  Doceniając ich sumienność i obowiązkowość wyłoniono ministranta roku. Podstawowym kryterium wyboru stanowiły punkty, które ministranci i lektorzy zdobywali uczestnicząc w nabożeństwach. Po podliczeniu punktów okazało się, że tytuł ministranta roku 2013 zdobył  Kacper Kinstler, tuż za nim był Maciej Szalaty i Jakub Andrejczuk. Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom odbyła się w niedzielę 15 grudnia podczas Mszy św. o godz. 11.30. Ks. Dawid Urbaniak opiekun ministrantów i lektorów podziękował za sumienną służbę, a zwycięzcom wręczył nagrody.

Zachęcamy do wstępowania w szeregi ministrantów. Liturgia staje się piękniejsza i bardziej uroczysta kiedy przy ołtarzu służy grupa lektorów  i ministrantów. Chętni do służby przy ołtarzu mogą zgłaszać się w zakrystii przed Mszą św. o godz. 11.30 lub kontaktować się z ks. Dawidem Urbaniakiem.

Ks. Dawid Urbaniak

 

 

Pielgrzymka do Laskowic

Pielgrzymka do Laskowic

Liturgiczna Służba Ołtarza i Koło Młodych Teologów 23 listopada 2013 roku pod opieką    ks. Dawida Urbaniaka uczestniczyła w pielgrzymce do Laskowic, gdzie znajduje się zgromadzenie misyjne Ojców Werbistów. Nasz pobyt rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią     w kaplicy misyjnej. Jej wystrój ukazywał architekturę i krajobraz Chin. Po wspólnej Mszy Świętej spotkaliśmy się z ojcem Janem- misjonarzem pracującym w Angoli (Afryka).     Ojciec Jan opowiadał o problemach z jakimi borykają się tamtejsi ludzie, a także ukazywał nam piękno pracy misyjnej. Uczył nas śpiewać w językach plemiennych, przygrywając na akordeonie. Następnie posililiśmy się w pobliskiej kawiarence. Nie zabrakło także projekcji filmu,  ukazującego pobożność i wiarę chrześcijan mieszkających w Brazylii. Na zakończenie zwiedziliśmy muzeum z pięknymi, ciekawymi eksponatami misyjnymi ze wszystkich kontynentów świata. Pobyt w Laskowicach otworzył nam oczy na potrzeby i cierpienia naszych braci w wierze. Zobaczyliśmy, że można żyć inaczej. Można być ubogim materialnie, ale bogatym duchowo. Chcemy otaczać modlitwą ludzi pracujących na misjach, aby Bóg im błogosławił w tej trudnej a jakże pięknej posłudze.

 

LSO i KMT

Marzenia rodzą się w głowie i w sercu…

Marzenia rodzą się w głowie i w sercu…

W sercu ks. Dawida zrodziła się myśl o salce przeznaczonej dla służby liturgicznej .

Do realizacji tego marzenia przekonał rodziców  ministrantów i lektorów. Po kilku tygodniach ciężkiej i nie łatwej pracy spełniło się marzenie służby liturgicznej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dobrych ludzi i ciężkiej pracy włożonej w remont pomieszczenia, możemy dziś cieszyć się  nasza salką- salką służby liturgicznej. To miejsce naszych spotkań, modlitwy i rekreacji. Spotkania w tak przyjaznym dla nas miejscu, umożliwiają nam budowanie i poszerzanie jedności w służbie liturgicznej. W tym szczególnym dla nas miejscu Ks. Dawid będzie odkrywał przed nami dar Eucharystii. Darczyńcom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie salki składamy raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać. Szczególne podziękowania dla księdza proboszcza, który od początku wspierał naszą inicjatywę. Księże Dawidzie dziękujemy, że w nas wierzysz, że dzięki  Tobie możemy wzrastać w wierze służąc przy ołtarzu.

Ministranci i Lektorzy

Letni wypoczynek ministrantów

Letni wypoczynek ministrantów

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Liturgiczna służba ołtarza z naszej parafii w dniach 12 – 16 sierpnia uczestniczyła w wakacyjnym wypoczynku w Lidzbarku Welskim. Był to czas zgłębiania formacji duchowej i ludzkiej. Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą oraz braterskimi rozmowami. Każdego poranka uczestniczyliśmy w Eucharystii w parafii pw św. Wojciecha. Mimo iż, pogoda nie zawsze sprzyjała czekało na nas wiele atrakcji. Wędrowaliśmy ścieżkami edukacyjnymi w Parku Narodowym do „Dębu Jagiełły”, podziwialiśmy jedyną w Polsce aleje drzew sosnowych których wysokość sięgała ponad 30 m. Podczas wędrówki czekały na nas liczne zadania przyrodnicze do rozwiązania. Na zakończenie posililiśmy się kiełbaskami z ogniska. Podziwialiśmy także piękne krajobrazy podczas spływu kajakowego po rzece Wel z Lidzbarka do Chełst. Spróbowaliśmy również naszych sił taktycznych w paintballu. Mogliśmy przez chwilę poczuć się jak komandosi. Kiedy pogoda sprzyjała to graliśmy w piłkę nożną, siatkówkę plażową oraz kąpaliśmy się i pływaliśmy rowerami wodnymi. Podczas całego pobytu towarzyszył nam dobry humor i optymizm. Dziękujemy Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli, że mogliśmy wspólnie spędzić ten wakacyjny czas.

Ks. Dawid Urbaniak

Radosne Świętowanie

Radosne Świętowanie

W naszej wspólnocie parafialnej dzień 22 czerwca 2013 roku był dniem radości i świętowania. Tego dnia odbył się pierwszy festyn parafialny, na który zaprosiliśmy dzieci z naszej parafii. O godzinie 11.00 modlitwą rozpoczęliśmy festyn parafialny. W litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa polecaliśmy wszystkie dzieci naszej parafii. W klimat modlitwy wprowadził nas śpiew scholki parafialnej pod kierownictwem organisty pana Mateusza i pani Tamary.

Po nabożeństwie rozpoczęło się radosne świętowanie, było wiele atrakcji jak chociażby dwie trampoliny, zjeżdżalnia i zamek z kulkami, były konkursy z nagrodami oraz radosne tańce i śpiewy. Dzieci mogły pomalować sobie twarze, a także towarzyszyły nam przebierańcy w strojach zajączka, królika, misia czy świerszcza. Można było także dobrze się posilić jedząc pyszne kiełbaski z grilla, watę cukrową, popcorn czy ciasto przygotowane przez panie z Klubu Seniora i Żywego Różańca. Dla ochłody były także lody oraz napoje.

Cztery wspaniałe godziny, które spędziliśmy w naszych parafialnych ogrodach były czasem integracji wspólnoty parafialnej, a także nagrodą dla dzieci, które śpiewają w scholi parafialnej, służą przy ołtarzu jako ministranci czy przyjęły w tym roku pierwszą Komunię św. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie festynu, zwłaszcza rodzicom dzieci ze scholki, a także innym naszym przyjaciołom. Już dzisiaj myślimy o kolejnych takich spotkaniach, które niebawem.

Ks. Łukasz Skarżyński

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Choć za oknami coraz bardziej widać jesień, wszystko umiera przygotowując się na zimowe mrozy to dzieci i młodzież z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu coraz bardziej budzi się do podejmowania nowych inicjatyw w parafii. Ministranci coraz liczniej służą do Mszy św., a dzieci garną się do śpiewania w parafialnej scholi dziecięcej i do działania w kole misyjnym.

Podczas wielu obowiązków musi być także czas na wypoczynek i integrację. Dzieci i młodzież z naszej parafii wybrały się w sobotę 27 października na wspólne łyżwy. O godzinie 16.00 na lodowisku „Mentor” przy ulicy Grudziądzkiej zebrały się 53 osoby. Wszyscy uczestnicy z uwagą i ostrożnością wykonywali pierwsze ruchy na lodzie, jednak po kilku chwilach wielu poczynało sobie bardzo odważnie. Opiekę nad dziećmi sprawowali księża wikariusze ks. Dawid i ks. Łukasz, studenci oraz rodzice. Dla dzieci była to piękna, radosna nagroda za gorliwą służbę Panu Bogu i zachęta do tego, aby podejmować kolejne ciekawe inicjatywy w parafii. Był to piękny czas integracji dzieci i młodzieży, ministrantów i dzieci z parafialnej scholi. W planach są kolejne ciekawe inicjatywy, zarówno służące ewangelizacji jak i dobrej współpracy i wypoczynkowi.

Karolina Wąsicka

Do Brodnicy po puchar

Do Brodnicy po puchar

Do Brodnicy po pucharCo roku w naszej diecezji odbywają się Diecezjalne Spotkania Służby liturgicznej. Zazwyczaj organizowane są w Toruniu. W tym jednak roku, a dokładniej 20 września, Służba liturgiczna spotkała się w Brodnicy. Nowo budujący się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej nie był wstanie pomieścić wielkiej społeczności ministranckiej. Nie mogło zabraknąć też przedstawicieli naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem i Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Ksiądz biskup w homilii podkreślił, jaką ważną rolę odgrywa posługujący przy Ołtarzu Chrystusa i jak wiele trzeba działać, aby być świadkami Boga i Jego miłości. (więcej…)